OPAVA | Radiodiagnostické oddělení Slezské nemocnice zaznamenalo velký úspěch v oblasti hodnocení screeningové mamografie. Na základě zveřejněných výsledků projektu, který vyhodnocuje základní indikátory kvality všech akreditovaných center Národního programu screeningu karcinomu prsu, se radiodiagnostické oddělení Slezské nemocnice umístilo na druhém místě v České republice!

Foto: Slezská nemocnice

Hodnotí se celá řada faktorů, jako například počet vyšetření, výsledky, kvalita radiologického hodnocení, mamární týmy (mezioborová spolupráce – onkolog, chirurg, rentgenolog…) a mnoho dalších. Podle Národních radiologických standardů musí mít screeningové mamografické pracoviště vyšetřených minimálně 5 000 mamografií za rok. Slezská nemocnice jich má za rok přibližně 13 000.

Mamografická vyšetření (diagnostická i screeningová) se ve Slezské nemocnici provádějí v současnosti nejmodernějším mamografem SILENIA DIMENSIONS v maximální konfiguraci. Přístroj poskytuje lékařům informace nad rámec klasické mamografie, dokáže vyšetřit prsa rychleji a šetrněji a disponuje velmi kvalitním zobrazením při nízké dávce RTG záření. Výsledky hodnotí prakticky ihned po osnímkování klientky.

Kontrastní mamografie je metoda poskytující další informace (v některých případech částečně, někdy úplně nahradí magnetickou rezonanci prsu). Díky preventivní mamografii se daří zachytit onemocnění v raném stádiu a poté mnohem šetrněji léčit.

„Velmi nás potěšily aktuálně zveřejněné výsledky hodnocení akreditovaných screeningových mamografických pracovišť v České republice. Dlouhodobě se snažíme, aby naše nemocnice byla na co nejvyšší možné úrovni v poskytované péči pacientům, a to jak z hlediska špičkového vybavení jednotlivých oddělení, tak v oblasti personální. Vysoce erudovaný zdravotnický tým se špičkovým přístrojovým vybavením je základem těch nejlepších výsledků. Jsem rád, že toto vysoké hodnocení nám poskytuje zpětnou vazbu, že jdeme správným směrem.“ Komentuje úspěch ředitel nemocnice Karel Siebert.

Zdroj: Slezská nemocnice