KRNOV | Žáci základní školy na Smetanově okruhu mohou opět vstupovat do školní budovy přes dvůr. Dosud jim v tom bránili stavbaři, kteří zde pokládali novou dlažbu a prováděli další stavební práce.

Foto: MěÚ Krnov

„Dvůr, do kterého se vchází novou vstupní bránou, je kompletně vydlážděný a vybavený lavičkami, odpadkovými koši a pítky. Zbývající mobiliář, cvičící prvky a hrací plány Her na chodník, doplníme na jaře,“ uvedl Vlastimil Štverák z odboru veřejných zakázek.

Úprava školního dvora byla závěrečnou etapou investiční akce, která zahrnovala také rekonstrukci historické tělocvičny z konce 19. století. Její objekt během oprav, které byly zahájeny v polovině loňského roku, získal nová okna, střechu, fasádu, rozvody elektroinstalace a časomíru. Ve dvoře pak byla vybudována prosklená venkovní učebna s kolárnou. Akci za 10,4 milionu korun realizovala firma Agist.

Kromě tělocvičny a dvora má škola už pět let zrekonstruovanou hlavní budovu a schází tak opravit už jen přístavbu z konce 80. let minulého století. K tomu dojde v příštím roce, kdy se město chystá zateplit obvodový plášť, vyměnit dveře a okna a realizovat systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách. „Na projekt jsme získali evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by měla pokrýt zhruba čtvrtinu nákladů. Předpokládáme, že zateplením a celkovou úpravou objektu ušetříme až čtyřicet procent nákladů na energie,“ řekl Rostislav Balner z oboru strategického rozvoje.

Původně obecná chlapecká škola a tělocvična byly vybudovány v místech zbořených městských hradeb v roce 1878. V roce 1909 byla budova přestavěna a o osmdesát let později byla k jižnímu křídlu připojena dvoupatrová přístavba se spojovací chodbou do tělocvičny.

Zdroj: MěÚ Krnov