KRNOV | Také v letošním roce město pokračuje s rekonstrukcí asfaltových ploch a pěších komunikací zejména na sídlištích. Stavbaři nyní pracují v lokalitě ulic Jesenická a Budovatelů, ve vnitrobloku nedaleko Rákosníčkova hřiště, kde likvidují staré asfaltové chodníky, které nahradí zámkovou betonovou dlažbou. 

Foto: MěÚ Krnov

„Plochy byly zbudovány v osmdesátých letech minulého století a z hlediska bezpečnosti i kvality již neodpovídaly současným požadavkům. Jejich rekonstrukcí se zlepší komfort přístupu k panelovým domům,“ uvádí vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Zároveň s chodníky budou „zlegalizovány“ také některé vyšlapané pěšiny nebo „na divoko“ dlaždicemi pokryté zkratky v zelených plochách zdejšího sídliště. „Cestičky dostanou obruby z dubových fošen a povrch bude tvořit zhutněné drcené kamenivo. Taková úprava nevyžaduje povolení stavebního úřadu a tak jsme mohli operativně vyhovět přání zdejších obyvatel, aby se pěšiny upravily zároveň s chodníky,“ dodává Zbyněk Moravec z odboru veřejných zakázek. Hotovo bude do konce srpna.

Zdroj: MěÚ Krnov