KRNOV | Zastupitelé na svém zasedání ve středu 5. června schválili poměrem hlasů 15 (pro) : 8 (proti) : 2 (se zdrželi hlasování) pořízení změny územního plánu z plochy komerčních zařízení na plochu průmyslové výroby a skladů, a to na pozemcích v ulici Za Drahou, které vlastní firma Kofola. Ta o změnu požádala, aby mohla do těchto míst přesunout sklady, které má v současné době v průmyslové zóně Vrbina.

Foto: STA Bruntálsko

Podle slov generálního ředitele Kofoly ČeskoSlovensko Daniela Buryše chce firma vybudováním skladovacího centra přímo u výrobního závodu sjednotit všechny své krnovské provozy do jednoho místa.

„Neplánujeme navyšování výroby, ta je stabilní a tak by to mělo i pokračovat. Krnov je pro nás centrem inovací, nových technologií a malosériových výrob. Co se týče dopravy, je to hlavně centralizace logistiky a výroby, abychom nedělali zbytečné přejezdy. Nárůst dopravy bude minimální, cca o dva kamiony měsíčně více, než dnes,“ uvedl Daniel Buryš a dodal, že při přípravě projektu byly zvažovány všechny varianty, včetně přesunu výroby na Vrbinu nebo přestěhování závodu mimo město.

„Z ekonomických důvodů není ale stěhování na Vrbinu efektivní, protože celý výrobní proces, připojení na energie, zejména vodu, to vše by to významně komplikovalo a došlo by k tomu, že bychom museli zvažovat, jestli máme v Krnově zůstat nebo ne. Takhle ale uvažovat nechceme,“ dodal.

Změnu územního plánu nepodpořili, až na jednoho, všichni opoziční zastupitelé. Obávají se zvýšení hlukové zátěže i komplikací s dopravou a poukázali na blízkost jak centra města, tak rodinných domů v přímém sousedství výrobního závodu.

„Netýká se to jen našich domů, ale také zahrádkářů a lidí, kteří využívají okolí blízké řeky ke sportu, odpočinku. V areálu firmy bude kilometrový okruh, kde budou jezdit neustále kamiony, které budou zastavovat, rozjíždět se, couvat, a to 24 hodin denně. 700 kamionů měsíčně. Ty budou najíždět na obchvat přes křižovatku za mostem, čímž dostatečně „zavaří“ Hlubčičákům,“ uvedl Marcel Cudrák, vlastník sousední nemovitosti.

Se záměrem firmy nesouhlasí také 900 lidí podepsaných pod peticí proti změně územního plánu, kteří se obávají, že vybudováním centrálního skladu dojde ke zvýšení kamionové dopravy i hluku. Tato rizika budou zvažována již zanedlouho, při projednání zadání změny územního plánu. „Na základě rozhodnutí zastupitelů nyní připravíme zadání změny. To se projednává s dotčenými orgány, které mohou uplatnit požadavek, aby součástí návrhu změny bylo i vyhodnocení vlivu na životní prostředí, takzvaná SEA. Pokud požadavek uplatní, bude zahrnut do zadání. Zadání musí schválit zastupitelé a teprve pak bude projektant zpracovávat návrh změny územního plánu,“ uzavřela Iveta Laštůvková z úřadu územního plánování.

Zdroj: MěÚ Krnov

top