ČR | Seniory stále častěji trápí dluhy. Příčinnou problému se ukazuje jejich nedostatečná finanční gramotnost, která se odráží na zvyšujícím se počtu exekucí na důchody.

Foto: ilustrační – Pixabay

O závažnosti životní situace některých seniorů svědčí fakt, že v roce 2006 bylo zaznamenáno v České republice přes 30 000 exekucí na důchody. Ke konci minulého roku už Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 85 028 seniorů, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodů. Za první pololetí narostl počet o dalších téměř 3 000 případů.

Při řešení předluženosti seniorů se navíc ukazuje, že do občanských poraden chodí mnohdy senioři zmatení a vystrašení ze své situace a mnohdy ani neznají svá práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. Podle Hynka Kalvody, z Asociace občanských poraden: „Senioři mnohdy nerozumí informacím obsaženým ve smlouvách, posléze se snaží řešit svou tíživou situaci nevhodně. Často se jim zhoršuje zdravotní stav, jejich děti a vnuci se jim snaží pomoci dluhy snížit. Proto si půjčují také a i oni se dostávají do dluhové spirály.“

Na druhou stranu vyhledávají pomoc senioři, kteří se předlužili, aby pomohli finančně svým dětem nebo vnoučatům. „Přestože se většinou senioři zadlužení obávají, jsou často svými blízkými přemluveni, aby si půjčku vzali. Horší je, že v některých případech nezůstane o půjčky jediné. Přestože chápu seniory-rodiče, že chtějí pomoci svým dětem, ale nemělo by to být na úkor exekuce veškerého majetku a přežívání mezi bezdomovci v pražských ulicích,“ dodal radní Hodek s tím, že příčinou zadluženosti seniorů jsou i některé podnikatelské aktivity zaměřené na tuto cílovou skupinu, jako jsme tomu byli svědky u takzvaných Šmejdů.

Zdroj: Odbor komunikace a marketingu MHMP