MSK | Exekuce nezletilých dětí nejsou fér, je nutné je zastavit. Shodli se na tom radní Moravskoslezského kraje. Na dnešním jednání také schválili postup, jak problém dětských exekucí řešit. Reagovali tak na výzvu premiéra Andreje Babiše, aby hejtmani a primátoři České republiky pomohli dětem a mladistvým, kteří se ne vlastní vinou dostali do dluhové pasti.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Chceme, aby děti měly rovnocenné startovací podmínky do dospělého života a nemusely se hned na začátku prát s ‚dědictvím‘, o které nestojí. Už dost na tom, že se musejí vyrovnat s faktem, že mají rodiče, kteří se o ně řádně nestarají a neplní své povinnosti,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Podle aktuálních dat exekutorské komory je v Česku v současné době v exekuci 3746 nezletilých, třetina exekucí je vedena vůči dětem, které ještě neoslavily 15. narozeniny. V Moravskoslezském kraji eviduje exekutorská komora 176 dětských dlužníků. Kromě exekucí vedených soudními exekutory však mohou dluhy po nezletilých vymáhat i jiné subjekty, například vymahačské společnosti, obce nebo organizace územních samosprávných celků – měst a krajů.

„Dluhy, o kterých malí dlužníci mnohdy ani nevědí a časem narostou do obřích rozměrů, vznikají nejčastěji na pokutách za jízdu načerno, na poplatcích za komunální odpad, v nemocnicích a jiných institucích. Jsou to také dluhy z nájmu nebo z knihovny, nezaplacené faktury mobilnímu operátorovi,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že například krajská Nemocnice ve Frýdku-Místku eviduje dluh pětileté holčičky.

„Dluh se týká nezaplacených regulačních poplatků. Nemocnice dluh sice po dívence nevymáhá, ale potvrzuje to v praxi běžnou věc – věřitel drží dluh u ledu, a když dítě dosáhne 18 let, začne ho po již dospělém dlužníkovi vymáhat i s úroky. Tato praxe sice na jednu stranu odpovídá formálnímu výkladu předchozí i současné právní úpravy, nicméně přinejmenším naráží na mezinárodní Úmluvu o právech dítěte,“ podotkl hejtman Ivo Vondrák.

Krajští radní proto dnes přijali usnesení, kterým uložili všem příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje prověřit, zda evidují či vymáhají dluhy vůči nezletilým dětem. Pokud ano, musejí tyto exekuce zastavit a dluhy odepsat. Stejný postup doporučili všem obchodním korporacím s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje.

Protože dluhy nezletilých dětí mohou vznikat a být vedeny nebo vymáhány také obcemi a jejich organizacemi, schválili krajští radní ještě dopis hejtmana adresovaný všem starostům a starostkám měst a obcí v Moravskoslezském kraji. „Vyzývám v něm představitele samospráv, aby se připojili k naší iniciativě a učinili ve svých obcí obdobné kroky vedoucí k zastavení exekucí vedených proti dětem,“ potvrdil hejtman Ivo Vondrák.

Zdroj : MSK