ČR | Máte dluhy vůči státu, které jsou vymáhány exekučně, a chtěli byste se jich zbavit? Pak máte jedinečnou příležitost, kterou přinesla novela exekučního řádu kdy po omezenou dobu tří měsíců od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 proběhne tzv. Milostivé léto.

 

V tomto období může dlužník zaplatit svůj původní dluh (jistinu), včetně jednorázového poplatku za ukončení exekuce ve výši 750 Kč + DPH (tj. 907,50 Kč), a ostatní příslušenství (úroky a penále) pak bude odpuštěno.

Je to šance, jak se zbavit alespoň některých dluhů. Není totiž výjimkou, že z původního dluhu ve výši pár stokorun nebo tisícikorun, během let dluh naskočil do výše desítek tisíc korun, přičemž většinu tvoří právě úroky z prodlení. Milostivé léto se však týká pouze dluhů vůči státu (například daně, zdravotní nebo sociální pojištění, dluhy za televizní či rozhlasový poplatek, nezaplacené pokuty). Pokud dlužíte soukromému subjektu (bance či mobilnímu operátorovi), pak se možnost odpuštění úroků a penále těchto dluhů netýká.

Kdo by chtěl této příležitosti využít a zbavit se tak alespoň části svých dluhů, musí o tomto exekutora informovat. Dlužník to musí provést prokazatelnou formou, nejlépe prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem.

Zdroj: MěÚ Krnov