MSK | Moravskoslezský kraj je hlavním partnerem originálního, v Česku ojedinělého projektu. Stovka seniorů se do poloviny prosince proškolí v základech první pomoci. Naučí a zdokonalí se reagovat v kritické situaci, která může nastat například při hlídání vnoučat. Absolventi projektu pak v praxi bravurně zvládnout nejčastější akutní zdravotní stavy dětského věku.

Foto: Pixabay

„Výskyt úrazů a komplikace spojené s náhlým onemocněním dětí se mění s věkem. Vždy je důležité krizovým situacím předcházet, ale když k nim i přes veškerou snahu o prevenci dojde, je zásadní umět správně poskytnout první pomoc. A to při tom stresu, který s sebou tyto situace nesou, není jednoduché. Proto podporujeme kurzy první pomoci pro seniory, kteří často hlídají svá vnoučata, aby se naučili s chladnou hlavou tyto nepříjemné, emočně vypjaté situace zvládat,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Odborným garantem projektu nazvaného I s námi se mohou cítit bezpečně, aneb učíme se společně, je Jan Boženský, primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě: „Projekt vychází ze skutečnosti, že právě senioři se pravidelně starají o svá vnoučata. Mohou se tedy poměrně často dostat do situace, kdy znalost o poskytnutí první pomoci v dětském věku budou potřebovat. Jedním z cílů kurzů je naučit seniory nejen teoreticky, ale i prakticky poskytovat první pomoc v případech, které jsou právě v dětském věku nejčastější. Může jít o záchranu života,“ řekl primář Jan Boženský.

Senioři si v kurzech například zkoušejí, jak přivolat záchranku. „I tato zdánlivá banalita může být ve stresových situacích problémem. Zaměřujeme se především na první pomoc při úrazových stavech, bezvědomí dítěte nebo třeba při vdechnutí cizího tělesa či prudké alergické reakci,“ vysvětlil Radim Holek, zdravotnický záchranář, který pětihodinová školení seniorů vede.

Kurzy pro kluby seniorů z Moravskoslezského kraje organizuje Spolek Počteníčko, který se zaměřuje na seniorské aktivizační a mezigenerační projekty. „Senioři jsou pozorní a aktivní účastníci, mají zájem se zdokonalit. A navíc senior, který se naučí poskytnout pomoc svým vnukům, přirozeně může pomoci i dalším lidem. O to je projekt významnější,“ dodal předseda spolku Ivan Sekanina. Projekt I s námi se mohou cítit bezpečně potrvá do poloviny prosince. Po seniorech z Havířova a Bohumína si základy první pomoci připomenou i účastníci kurzů v Krnově a Ostravě.

Zdroj: MSK