MSK | Aktuální epidemiologická situace neumožňuje již delší dobu osobní setkávání a to znesnadňuje realizaci obvyklých činností policejní prevence. To však neznamená, že jsme na naši službu rezignovali. Senioři patří mezi oběťmi trestné činnosti k těm nejzranitelnějším a jsou pro nás prioritou i v době limitované epidemií.

Intenzivně se proto snažíme nalézt nové cesty komunikace, neboť během epidemie senioři strádají ztrátou osobních kontaktů. Jako alternativa se nabízí možnost online besed se seniory jakožto bezpečná forma tolik zásadní komunikace.

 

Díky vstřícnosti obecně prospěšné společnosti „Právě teď!“ jsme připravili pro seniory dvouměsíční cyklus preventivních online besed s různými tématy určenými právě seniorům. Informacemi k bezpečnému pohybu v silničním provozu počínaje, přes nejrozšířenější legendy užívané vůči seniorským obětem, konče bezpečnou komunikací na internetu. Pomyslným dárkem pak může být taktéž online prezentace Muzea Policie ČR a zajímavá přednáška policejního historika. Preventivní cyklus besed bude zahájen v úterý 13. dubna 2021 v 18 hodin a zájemci naleznou informace k jednotlivým přednáškám na webu www.prave-ted-ops.cz. Online besedy pro seniory budou od 13. dubna 2021 realizovány každé úterý od 18 hodin ve spolupráci oddělení prevence Policejního prezidia ČR a oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 

 

Jedná se o zcela výjimečný pilotní projekt, jehož hlavním benefitem je, že ho mohou absolvovat všichni zájemci z řad seniorů napříč celou republikou, a to v bezpečí svých domovů. Pokud by někteří senioři váhali a odrazovala by je obava z technické náročnosti této aktivity, připojujeme video s návodem, jak se na připojení k besedě připravit (viz odkaz https://www.youtube.com/watch?v=EqIOUQHVu1Y). Názorný návod, jak se k besedám přihlásit, naleznete na titulní stránce www.prave-ted-ops.cz hned vedle programu besed na jednotlivé měsíce. 

 

V tuto chvíli můžeme seniory pozvat na tato dubnová témata:

  1. dubna 2021 – seznámení seniorů se službou Policie České republiky aj.
  2. dubna 2021 – senioři v dopravě – jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu
  3. dubna 2021 – důvěřuj, ale prověřuj – jak se nestát obětí podvodů

a prozradíme již i první květnové téma

  1. května 2021 – bezpečná komunikace seniorů na internetu. Další bezpečnostní témata pro seniory jsou však připravena i na ostatní květnové týdny.

Věříme, že i tato zcela nová forma distančních preventivních aktivit seniory obohatí o informace, potřebné k řešení některých (někdy i krizových) situací. 

Vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR Zuzana Pidrmanová k využívání nových nástrojů prevence dodává:  „On-line komunikace s našimi staršími spoluobčany je přínosem jak z hlediska sociálního kontaktu a udržování komunikačních vztahů, tak z hlediska informování o nových trendech v oblasti kriminality a osobního bezpečí. Aktuálně se zabýváme například novinkami v rámci internetových podvodů a podvodných telefonních hovorů, kterým nejen senioři pod legendou bezpečné transakce či obdobného osobního přínosu často podlehnou.“

Zdroj: Policie ČR