ČR | Vláda 7. února 2024 schválila návrh Ministerstva vnitra na změnu zákona o volbě prezidenta republiky. Změny vyjasní, zpřehlední a zjednoduší způsob podpory kandidátů, sběr podpisů na jejich podporu i samotnou kontrolu podpisů.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

Poslanci a senátoři budou moci být součástí jen jedné skupiny zákonodárců, která navrhuje kandidáta do voleb prezidenta republiky. Přináší to změna zákona, kterou po dnešním schválení vládou dostane k projednání Parlament. Pokud návrh projde legislativním procesem, budou změny platit od začátku roku 2026, tedy už pro příští volbu prezidenta republiky.

Kromě vyjasnění způsobu, jak mohou zákonodárci navrhovat kandidáty, přináší návrh několik dalších pozitivních změn. Lidé budou moci nově podpořit občanského kandidáta také online podpisem ePetice na Portálu občana, výrazně se zpřehlední i pravidla kontroly podpisů.

„Změny zákona budou znamenat konec dohadů, kolik kandidátů může zákonodárce ze své funkce navrhnout. Díky jasnému ověření identity při online petici a kontrole vždy minimálně 50 tisíc podpisů u listinné petice navíc docílíme maximální jistoty a transparentnosti při ověřování podpisů,“uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že změny navrhl resort vnitra s ohledem na zkušenosti z předchozích přímých voleb prezidenta.

Online podpis ePetice díky využití elektronické identity zaručí, že kandidáta podpořila skutečná osoba. ePetice navíc neumožní podepsat stejnou petici jedné osobě vícekrát. Pokud tedy prezidentský kandidát získá online alespoň 50 tisíc podpisů a splní další náležitosti, bude automaticky registrován bez nutnosti další kontroly podpisů.

Novinky se však týkají i kontroly podpisů u klasického listinného sběru podpisů, který samozřejmě zůstává. Pokud kandidát předloží jen listinnou petici, bude se postupně kontrolovat každý podpis až do dosažení 50 000 správných a úplných údajů. Zcela tak končí kontrola prostřednictvím vybraného vzorku podpisů. Jestliže prezidentský kandidát předloží kombinaci ePetice a listinné petice, kontrola fyzických podpisů bude probíhat, dokud součet podpisů s ePeticí nedosáhne 50 tisíc.

U klasické ani online podpory petice se nově nebude požadovat údaj o adrese trvalého pobytu.

Zdroj: Ministerstvo vnitra