ČR | Prezidentské volby čekají důležité změny. Novela zákona, která je reakcí na zkušenosti z předchozích přímých voleb prezidenta, zavádí několik zásadních změn. Poslanci a senátoři budou moci být členy pouze jedné skupiny navrhujících zákonodárců. 

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

V následujících prezidentských volbách už konečně nebudeme svědky dohadů, zda poslanci a senátoři mohou nebo nemohou podpořit více kandidátů. Nyní jasně stanovujeme, že z titulu člena Parlamentu je možné navrhovat pouze jednoho kandidáta,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že tento názor ostatně zastával i Nejvyšší správní soud.

Úpravami projde také sběr podpisů na podporu kandidatury u tzv. občanských kandidátů. Veřejnost bude moci nově připojit svůj podpis online, a to podobně jednoduše, jako je dnes již možné podepisovat ePetice na Portálu občana. Velkou výhodou je skutečnost, že v případě, kdy prezidentský kandidát získá pod ePeticí více než 50 tisíc podpisů a splní další náležitosti, bude automaticky registrován. Elektronická identita totiž zaručí, že osoba podepsaná pod peticí skutečně existuje a že o ní uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Zároveň to také vylučuje duplicity pod peticí.

Možnost klasického sběru podpisů na listinné petici samozřejmě zůstává, jinak ale bude probíhat kontrola uvedených záznamů. Pokud kandidát doloží pouze listinnou petici, ministerstvo ji bude kontrolovat až do dosažení 50 000 správných a úplných údajů, nikoliv pouze vybraný vzorek. V případě, že prezidenský kandidát doloží kombinaci ePetice a listinné petice, kontrola fyzických podpisů bude probíhat jen do okamžiku, kdy se v součtu s ePeticí dosáhne počtu 50 tisíc podpisů.

Novela teď projde meziresortním připomínkovým řízením, poté ji projedná vláda.

Zdroj: Ministerstvo vnitra