KRNOV | Chomýžský hřbitov čeká v příštích týdnech údržba. Pracovníci technických služeb pokosí trávu, dobrovolníci, kteří usilují o zkulturnění hřbitova, ji pohrabou. Dojde také k odstranění náletů. 

Foto: MěÚ Krnov

Město pověří odborníka, aby provedl dendrologický průzkum, jenž by měl vyhodnotit bezpečnost jednotlivých stromů. Muzejníci z Městského muzea Krnov se pokusí najít v archivech co nejvíce dokumentů, které se vztahují jak ke hřbitovu, tak k pohřbeným osobám. To je závěr jednání mezi městem Krnovem a zástupcem iniciativy Zachraňme Chomýž, která se na hřbitově uskutečnila ve středu 13. července.

Tím ale spolupráce všech subjektů nekončí, společně budou usilovat o to, aby místo odpočinku dřívějších obyvatel Chomýže bylo důstojné. „Na hřbitov, který jsme znali už z dřívějška, jsme začali aktivně jezdit koncem minulého roku. Sbírali jsme odpad, odklízeli větve, nálety, dokumentovali náhrobky a hrobová místa. Chtěli bychom hřbitov zachovat a jsme schopni a ochotni udělat vše pro to, aby z něj opět bylo důstojné pietní místo,“ uvedl Ostravák Martin Chalupa z iniciativy Zachraňme Chomýž, která sdružuje zájemce o historii Slezska.

Na chomýžském hřbitově, který je majetkem města, se už několik desetiletí nepohřbívá. Společně s okolními pozemky je rezervou na dobu, kdy kapacita hřbitova v centru města bude naplněna. „Už dříve by ale jeho část mohla sloužit jako přírodní pohřebiště, kde se popel zemřelých ukládá do biologicky rozložitelné urny a ta se umísťuje například ke kořenům stromů bez náhrobků a umělých květin. Genius loci tohoto místa je neopakovatelný a pro přírodní hřbitov se přímo nabízí, navíc by mohl dobře fungovat i s historickou částí,“ nastínila jednu z možností využití zastupitelka Zuzana Matelová.

Konkrétní kroky, které povedou k tomu, aby místo odpočinku dřívějších obyvatel Chomýže bylo důstojné, budou dohodnuty v následujících měsících.

Foto: MěÚ Krnov