ČR | Vláda premiéra Petr Fiala schválila na jednání ve středu 1. června 2022 návrh zákona, který umožní nízko a středně příjmovým rodinám s dětmi dostat v létě od státu mimořádný příspěvek 5 000 korun na každé dítě. Nárok na jednorázový pětitisícový příspěvek na každé dítě budou mít ty rodiny, jejichž dítě bude před 1. červencem mladší 18 let a zároveň příjem rodiny za rok 2021 nepřesáhl jeden milion korun hrubého.

Foto: Vláda ČR

„Vláda dořešila některé legislativní detaily, které se týkají návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, a formálně jsme tak stvrdili, že tyto rodiny budou mít nárok na mimořádný pětitisícový příspěvek na každé takové dítě. Že jsme to schválili zrovna na Mezinárodní den dětí, je shoda okolností, ale má to určitý symbolický význam,“ poznamenal předseda vlády.
Vláda schválila také návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Novela řeší nedostatek nového zákona o sociálně právní ochraně dětí, kdy od 1. ledna 2022 tzv. nezprostředkovaní pěstouni pobírají příspěvek při pěstounské péči namísto původní odměny pěstouna. Původní odměna se přitom pojila také s účastí na sociálním a zdravotním pojištění, ale u odměny pobírané od 1. ledna to už neplatí. Novela zákona o důchodovém pojištění má zabezpečit, aby tyto osoby byly účastny na důchodovém pojištění, a to až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče 1. lednem 2022.

Další schválená novela se týká hmotné nouze, zjednodušuje administraci dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení, nově upravuje čerpání rodičovského příspěvku, aby se zvýšila možnost pro sladění rodinného a profesního života rodiče a zpřesňuje podmínky pro výplatu mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi. „Snížíme tím i tu bariéru, která některým lidem bránila o tento příspěvek požádat, přestože na něj měli nárok. Schválili jsme také rychlejší čerpání rodičovského příspěvku a jeho maximální měsíční výši jsme zvýšili z 10 000 na 13 000 korun.

Další změny vláda navrhuje také v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jejich cílem je motivovat zaměstnavatele k tomu, aby vytvářeli více míst se zkráceným pracovním úvazkem pro vybrané skupiny zaměstnanců, na které by měl zaměstnavatel dostat slevu na pojistném.

Zdroj: Vláda ČR