ČR | Jaro a zlepšující se počasí přirozeně nahrává pobytu venku. Na silnice se tak po zimní pauze postupně vrací zranitelní účastníci silničního provozu, řeč je zejména o cyklistech a motorkářích.

Foto: Pixabay

Pro motorkáře i cyklisty jsou nejvíc rizikové křižovatky

Česká republika patří ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi mezi země s nejhoršími výsledky z hlediska nehodovosti motocyklistů. Jejich dopravní nehody potom mají oproti nehodám jiných účastníků poměrně rozdílný charakter. Nejčastěji se jedná o nehody s předností v jízdě a nehody v důsledku ztráty kontroly nad vozidlem ve směrových obloucích. Častým problémem je jednoduše fakt, že ostatní řidiči motorkáře často přehlédnou, zejména v křižovatkách, kde motocyklisté častěji reagují na nenadálou situaci před sebou, ale ostatní řidiči na ně nestihnou dostatečně včas zareagovat. Vše se navíc děje ve výrazně vyšší rychlosti, než je tomu u automobilů. V loňském roce na našich silnicích bylo usmrceno 74 a těžce zraněno 364 motocyklistů.

„Mezinárodní průzkum chování řidičů ESRA3 potvrdil, že čeští motocyklisté podceňují rizika vysoké rychlosti. Celkem 9,4 % českých řidičů uvedlo, že překračují stanovenou rychlost mimo zastavěné oblasti, v evropských zemích je toto procento v průměru menší a odpovídá 7,5 %. Nepřiměřená rychlost přitom loni stála za 29 úmrtími a 98 těžkými zraněními motocyklistů,“ říká vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Je důležité si uvědomit, že než sednete po zimě opět do sedla, je potřeba si opět osvojit návyky bezpečné jízdy, nepřeceňovat své síly a zejména přizpůsobit prvním jízdám svou rychlost. Nepřiměřená rychlost je totiž nejen nejčastější příčinou dopravních nehod, které zapříčiní motocyklista, ale je také faktorem, který následky nehod zhoršuje i v případě, že viníkem je jiný řidič, právě například kvůli nedání přednosti. „Kvůli nedání přednosti loni zemřelo 20 motocyklistů a téměř 150 jich bylo těžce zraněno. Nepřiměřená rychlost a právě nedání přednosti stojí za velkou většinou závažných nehod s účastí motocyklisty,“ připomíná Tomáš Neřold.

U cyklistů jsou rizika obdobná

Obdobné situace jsou rizikové i pro cyklisty. Dlouhodobá analýza dopravních nehod cyklistů, kterou společně vytvořili Besip a Centrum dopravního výzkumu ukázala, že nejzávažnějšími nehodami cyklistů jsou stejně jako u motorkářů střety v křižovatkách, náraz vozidla do cyklisty zezadu či přejetí auta či cyklisty do protisměru. Nejčastěji za to může nedání přednosti jedním z účastníků, nesprávný způsob jízdy a nevěnování se řízení, ročně pak na našich silnicích přijde o život 40 cyklistů. „Zavinění střetu cyklisty a vozidla je z 58 % na straně řidiče vozidla a z 39 % na straně cyklisty (zbylá procenta tvoří nehody, u kterých nešlo jednoznačně identifikovat viníka dané nehody), je potřeba tak edukovat obě skupiny, které se spolu na silnici potkávají,“ zdůrazňuje Neřold. Většina Čechů se navíc na silnicích vyskytuje pravidelně jak v roli cyklisty, tak v roli řidiče automobilu, 76 % procent řidičů automobilů totiž uvádí, že alespoň občas jezdí na kole.

Při svých cestách na kole si dejte pozor hlavně na to, abyste byli pro ostatní na silnici čitelní a předvídatelní, zejména v křižovatkách. Důležité proto je ukazovat směr při odbočování, nedělat náhlé manévry a sledovat pozorně provoz při průjezdu křižovatkou, i když jde o méně frekventované komunikace. A nezapomínejte na to, že alkohol za řídítka nepatří úplně stejně jako za volant.

Řidiči automobilů musí zpozornět

Při jízdě v autě věnujte opravdu zvýšenou pozornost rozhlížení. Nečekejte na silnici pouze stejně velký stroj, jako je ten váš. Zároveň motorky nepodceňujte, mají zvýšenou schopnost akcelerace a dojedou vás mnohem rychleji, než běžné auto,“ připomíná Neřold. Při předjíždění motorky je důležité nechat motorkáři dostatečný prostor a neobjíždět ho natěsno, motocyklista potřebuje mít dost prostoru na to, aby se mohl při jízdě vyhýbat různým nerovnostem, výmolům či překážkám.

Bezpečnostní pásy by měly být samozřejmostí

 Z analýz chování motoristů přímo v provozu víme, že bezpečnostní pás nepoužívají nejméně 4 % řidičů. Na zadních sedadlech ale jezdí bez pásu podle odhadů více než 12 % lidí. Právě tato skupina nepřipoutaných spolujezdců přitom tvořila loni 35 % ze všech usmrcených na zadních sedadlech. Věřím, že je to jasná odpověď na to, proč nespekulovat o významu bezpečnostního pásu a zkrátka se v autě vždy připoutat,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Od nového roku byl navíc zpřísněn postih za nepoužití pásu nebo autosedačky. Počet trestných bodů se zvýšil ze 3 na 4. Pokuta za jízdu bez pásu, která se týká i porušení povinnosti poutat se u spolujezdců, je nově 1.500 – 2.000 Kč. Neplatí už tedy, že tento přestupek lze vyřešit jen takzvanou domluvou nebo nižší částkou

Foto:  BESIP Ministerstva dopravy