RÝMAŘOVSKO | Opětovně byly zahájeny stavební práce na novém chodníku v Edrovicích, který povede od Flemmichovy zahrady až po bývalý dětský domov v Janovicích (nyní ZDVOP Pampeliška). Doprava je ve vybraných úsecích řízena semafory.

Foto: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov