BŘIDLIČNÁ | Pár minut po dvacáté hodině večerní 26. ledna 2022 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Rýmařově prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a také dohled nad veřejným pořádkem v obci Břidličná, přičemž v prostoru ulic Fojtství a Hřbitovní uviděla podnapilého muže, který polehával po zemi, nebyl schopen souvislé chůze a svlékal si svůj svrchní oděv.

Foto: ilustrační – STA Bruntálsko

„Důkladným prošetřením bylo rovněž zjištěno, že tento muž úmyslně poškodil kopy dvě popelnice na komunální odpad a vůči svým zde procházejícím spoluobčanům se choval arogantně, vulgárně a dokonce i agresivně. Kontrolou této osoby a lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že se jedná o 24letého muže z Bruntálska, přičemž následná orientační dechová zkouška u něj prokázala pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou přes 2,1 promile alkoholu v dechu,” informoval mluvčí policie René Černohorský.

„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté rozhodli o zajištění tohoto silně podnapilého muže a o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění,” sdělil dále mluvčí.

Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku je nadále v prošetřování a vše je i nadále v gesci rýmařovských policistů pro důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání a chování přestupkového charakteru, a to přestupku proti majetku, přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti veřejnému pořádku.