MĚSTO ALBRECHTICE, RÝMAŘOV | Předregistrace pacientů do nových zubních ordinací Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov se blíží.

Foto: SZZ Krnov

V pondělí 21. listopadu 2022 budou moci lidé podat žádost o předregistraci do zubní ordinace ve Městě Albrechticích. Nemocnice vymyslela dva způsoby podání předregistrace. „V pondělí od 08:00 do 15:00 hodin mohou zájemci na našich webových stránkách www.szzkrnov.cz vyplnit předregistrační formulář on-line. Ve stejný čas budeme v prostorách zubní ordinace v nemocnici Město Albrechtice přijímat vytištěné žádosti o předregistraci. Tento formulář bude ke stažení na našich webových stránkách od 15. listopadu. Lidé, kteří místo on-line formy chtějí zvolit papírový formulář, si jej mohou doma v klidu vyplnit a následně odevzdat v pondělí v ordinaci. Pro ty, kteří nemají možnost tisku ani on-line podání žádosti, budou formuláře k dispozici také na místě,“ uvedl ředitel nemocnice a senátor Ladislav Václavec.

Přesně o týden později, v pondělí 28. listopadu 2022 ve stejném čase od 08:00 do 15:00, se uskuteční příjem předregistračních formulářů v Rýmařově. I v tomto případě budou moci lidé vyplnit žádost on-line ve stanoveném čase na www.szzkrnov.cz. Pro tuto ordinaci budou tiskopisy na webu nemocnice ke stažení od 22. listopadu. Vytištěné formuláře se budou odevzdávat v nemocničním stanu, který bude v pondělí 28. listopadu stát u rýmařovské polikliniky. Rýmařovská radnice bude mít od 22. listopadu tiskopisy také ve fyzické podobě v podatelně a samozřejmě je budou moci zájemci vyplnit i na místě.

„Zubař v našem regionu schází bezmála třiceti tisícům lidí. Snažíme se tento problém řešit – po novém roce otevřeme pátou a šestou zubní ordinaci (Břidličná, Horní Benešov, Vrbno p. Pradědem, Krnov, Město Albrechtice, Rýmařov). Není povinností nemocnice zřizovat zubní ordinace, ale jako senátor a ředitel současně jsem slíbil, že se pokusím s problémem bojovat,“ sdělil ředitel Václavec a dodal: „Musíme upozornit, že každá z nových ordinací bude přijímat 1000 předregistračních žádostí. Abychom se vyhnuli frontám, předešli nedůstojným tlačenicím, rozhodlo vedení nemocnice po dohodě s městy, že v dané dny budou přijaty všechny vyplněné formuláře. Ty budou zpracovány, opatřeny řádným číslem. A poté zástupce nemocnice a zástupce konkrétního města vylosuje 1000 čísel. Vylosovaní lidé budou do konce února roku 2023 postupně kontaktováni naším týmem. Bohužel kapacita každé ordinace je omezena. Tudíž všem, kteří neobdrží naši odpověď o vylosování žádosti do konce února 2023, nezbývá než v hledání stomatologa pokračovat.“

Nemocnice upozorňuje, že vyplnění předregistračního formuláře není registrací a k ničemu nemocnici nezavazuje. V případě, že při zpracování formulářů bude zjištěno, že jeden člověk podal více žádostí, budou automaticky tyto žádosti vyřazeny ze slosování.

Zdroj: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov

top