RÝMAŘOV | V květnu byla v Rýmařově instalována dvě nová výtvarná díla od významného malíře, sochaře a keramika Lubomíra Dostála. Obě díla vyvolala u obyvatel vlnu reakcí – jak pozitivních, tak i negativních.

Foto: MěÚ Rýmařov

Na exponované a nevyužívané zatravněné ploše na Husově ulici v blízkosti Městského muzea Rýmařov nalezla své místo socha s názvem Fraktály. Jedná o objekt sestavený ze čtyř pilířů propojených ve vrcholové části fraktálovým věncem. Mezi pilíře je možné vstoupit a prostor pak působí jako kaple. Vyroben je z moderního ocelového materiálu zvaného corten, který se vyznačuje vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům. Lokalita byla doplněna o dlážděný chodník, osázené záhony, v dohledné době přibydou dvě lavičky k posezení.

V parku u autobusového nádraží bylo instalováno betonové sousoší nesoucí název Čarokruh. Plastika odkazuje k fenoménu pravěkého vztyčování kromlechů v krajině, vytváření obrazců hub svým růstem a k oblíbenému koníčku Čechů – houbaření. Lokalita bude navíc opatřena cestičkami a osazena lavičkami.

Prostorová výtvarná díla byla součástí veřejného prostoru již od nepaměti (kašny, sochy, morové sloupy, kříže aj.). V Rýmařově se poslední kvalitní sochařské dílo ve veřejném prostoru osadilo v roce 1991. Jedná se o sochu Otevřená brána od rýmařovského rodáka a významného německého výtvarníka Herberta Dlouhého na Divadelní ulici.

„Pokusili jsme se vnést do struktury města výjimečnost, vytvořit příjemné prostředí pro setkávání se s uměním. Vsazením uměleckého díla do veřejného prostoru zvelebíme lokalitu, v níž můžeme trávit čas s přáteli nebo odpočívat. Dopomůžeme tak rovněž překonání bariéry pro pochopení současného umění,“ řekla k instalaci uměleckých děl ředitelka Městského muzea Rýmařov Růžena Zapletalová.

„Zejména na sociálních sítích jsme zaznamenali negativní reakce občanů. Zjistil jsem ale, že mnoho lidí si dělá názor jen na základě toho, co si přečetli na Facebooku a samotná díla neviděli. Je to umění a to má probouzet emoce, ať negativní, či pozitivní. Obě lokality získali realizací děl originální a neotřelý vzhled. Věřím, že rýmařovští občané časem zkvalitnění veřejného prostoru ocení. Vždyť i Eiffelova věž byla ve své době nenáviděna a trnem v oku Pařížanů,“ vyjádřil se k uměleckým dílům starosta města Luděk Šimko.

„Zároveň bych chtěl uvést na pravou míru zvěsti o ceně díla. Celá realizace byla řádně vysoutěžena a stála něco přes 1 600 tis. korun, přičemž značnou část tvořily stavební úpravy, chodníky a mobiliář. Autorský honorář Lubomíra Dostála činil 170 tis. Kč,“ dodal starosta.

Slavnostní odhalení obou sousoší je plánováno na 5. srpna 2023 v 16:00 hodin. Pokud právě ve vás budí tato díla rozporuplné reakce, využijte příležitosti a přijďte si poslechnout slova samotného autora a dalších hostů. Třeba pak uvidíte celou věc z jiného úhlu pohledu.

Zdroj: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov