BRUNTÁL | Rada města Bruntálu má nově komisi mladých. Ta má pomoci při komunikaci mezi městem a mladou generací.

Foto: MěÚ Bruntál

„Všeobecně se v Bruntále mluví o tom, že pro mladé se toho dělá málo. Chtěli bychom, aby mladí lidé zůstávali v Bruntále a nikam se nestěhovali. Proto jsme jim chtěli dát prostor k tomu, aby se mohli do veřejného dění zapojit. Jelikož v minulých letech nebyl do zastupitelstva zvolen takový počet mladých, jaký by jsme si představovali, rozhodli jsme se, že pro ně zřídíme komisi mladých,“ konstatoval místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal st.

 

Komise mladých má možnost předkládat městské radě podněty a plnit její zadání. Má právo se vyjadřovat k jejímu jednání. Komise má devět členů. Jde o zdejší obyvatelé, nejmladší má 18 a nejstarší 31 let. Většina studovala nebo nějakou dobu žila mimo město a do Bruntálu se vrátila.

„Chceme vytvořit prostředí, které bude produkovat pozitivní vzory veřejného života, jít příkladem, chovat se čestně a férově. Jen tak můžeme snížit všeobecnou frustrací mladých ze zájmu o politiku. Chtěli bychom aktivně řešit témata, která reflektují změnu doby. Mám na mysli například digitalizaci, environmentální problémy a jiné. Musíme přijmout zodpovědnost za sebe a za život budoucích generací a postupně přijímat potřebná opatření. Určitě jsou témata, která mladé zajímají a přála bych si, aby obzvlášť politika obecně reflektovala potřeby a problémy mladé generace,“ popsala své důvody pro účast v komisi Jana Šutovská. Předseda komise Radek Zatloukal ml. má Bruntál rád, má zde rodinu a přátele a prý se nikde jinde necítil doma. I on doufá, že se komisi podaří zlepšit komunikaci mezi vedením města a mladými lidmi. Jeho cílem je pomoci svým vrstevníkům cítit se v Bruntále lépe. „Možnost stát se členem komise mladých jsem viděl jako obrovskou příležitost. Konečně i mladší generace bude mít možnost se k něčemu vyjádřit. Znám hodně mladých lidí, bavím se s nimi o tématech, která je trápí. Takže cokoliv mi řeknou, tak já to nyní můžu přenést dál a myslím si, že už to byla potřeba,“ vysvětlil Radek Zatloukal ml.

 

Komise mladých se sešla již dvakrát. Na posledním setkání, které se konalo na začátku března, řešila prezentaci města prostřednictvím sociálních sítí. Témat, kterými se chce zabývat je více. Mladí lidé v Bruntále postrádají pracovní příležitosti i možnosti kvalitního bydlení. „Například v případě kulturních akcí postrádám akce určené naší generaci. Akcí je zde hodně, všechny jsou ale cílené na starší věkové skupiny. Pro mladší je tu akorát kino, možná divadlo a to je vše,“ říká Radek Zatloukal ml. a dodává: „Chápu, že v Bruntál nikdy nebude nabízet to, co velkoměsto. Ale věřím, že mohou pomoci i maličkosti, aby se zde mladí lidé cítili lépe.“ Podobného názoru je i Jana Šutovská: „Chtěli bychom modernizovat prostředí, nabídnout vyžití i pro mladé, přáli bychom si také vytvořit atraktivní pracovní příležitosti, dostupné bydlení, aby mladí lidé měli důvod se do Bruntálu vracet, aby zde zůstávali a neodcházeli.“

Zdroj: MěÚ Bruntál