RÝMAŘOV | Od 6. května je plánováno zahájení stavebních prací na stavbě „Silnice II/445 a II/370, Rýmařov“ , jejímž investorem je Moravskoslezský kraj. Město Rýmařov se bude snažit na tyto opravy navázat některé své drobnější akce, aby později případně nemuselo dojít k porušování nově vybudované vozovky.

Akce je plánována v rozsahu od křižovatky Opavské ulice s Revoluční až po křižovatku ulic třída Hrdinů, Okružní a Dukelská.

1. etapa stavby

Revoluční ulice v délce cca 260 m po most přes Podolský potok

Plánovaný termín realizace: 6. května 2024 – 30. června 2024

pdfUzávěra a objízdná trasa pro vozidla do 12 t

pdfObjízdná trasa pro vozidla nad 12 t

Zdroj: MěÚ Rýmařov