RÝMAŘOV | V rámci opravy místní komunikace Husovy ulice bude v termínu od 9. srpna 2022 do 9. září 2022 uzavřena část ulice třída Hrdinů v délce cca 50 metrů (od budovy č. p. 212/1 až po křižovatku s ulicí Husova). Příjezd na náměstí Míru po této ulici bude zcela uzavřen, náměstí však bude přístupné po objízdné trase.

Foto: Informační centrum Rýmařov

Původně bylo zamýšleno provést opravy v křižovatce ulic třída Hrdinů a Husova po polovinách jízdního profilu. V rámci stavby však vyvstala nutnost provedení výměny teplovodního potrubí vedoucího napříč místní komunikací třída Hrdinů, a tedy i nutnost úplné uzávěry této komunikace. Jelikož se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci na náměstí Míru, byla vytvořena objízdná trasa umožňující přístup na náměstí.

Příjezd na náměstí Míru bude umožněn z ulice Havlíčkova, po ulici Radniční a prostřednictvím zobousměrnění uličky mezi ulicí Jungmanovou a náměstím Míru (mezi prodejnou CA-VA a lékárnou BENU). Aby byl možný obousměrný provoz v propojovací komunikaci, bude zde zakázán vstup pro pěší.

Zároveň bude provedena změna organizace dopravy na ulici Jungmannova z obousměrného provozu na jednosměrný. Jednosměrka bude také na Národní ulici od kostela ve směru na ulici Julia Sedláka, až po křižovatku s Havlíčkovou ulicí.

Pro pěší bude ze směru od autobusového nádraží na náměstí Míru vymezen bezpečný prostor, který se bude využívat jako chodník přes část stavby ulice Lipová, novou pěší komunikací od ulice Lipová na ulici Husova a dále uličkou mezi budovou Městského muzea Rýmařov a pánským holičstvím. Průchod pro pěší bude vymezen červenou výstražnou páskou.

Zdroj: MěÚ Rýmařov

Foto: Mapka