BRUNTÁL | Vedle pracovníků Hospodářské správy města Bruntálu se akce zúčastnily také zhruba dvě desítky příslušníků Policie ČR, Městské policie Bruntál a Hasičského záchranného sboru MSK, aktivně se zapojili rovněž místostarostka města Ing. Hana Šutovská a místostarosta Bc. Martin Henč.

Foto: MěÚ Bruntál

Kontroly se zaměřily na bytové domy Dlouhá 4 – 10, Dlouhá 20 a Dlouhá 26. Fyzicky tak bylo zkontrolováno téměř osmdesát městských bytových jednotek, které byly prověřeny zejména z hlediska přihlášeného a skutečného stavu počtu osob užívajících byty. Kontrolní pracovníci stejně tak prověřovali dodržování pořádku a všech ustanovení nájemních smluv.

Zjistili celkem sedm osob, které nebyly nahlášeny u správce bytu. V jednom případě byl zjištěn také neoprávněný odběr elektřiny ze sousedního bytu, další nájemník byl upozorněn na zákaz kouření ve společných prostorách domu. Všechny případy budou okamžitě řešeny tak, aby zjištěné nedostatky byly neprodleně uvedeny do souladu s platnou legislativou.

Městská policie se zaměřila mimo jiné na dodržování pravidel spojených s chovem psů – ti byli zjištěni v celkem dvanácti prověřovaných domácnostech, přičemž ale pouze tři případy byly bez závad. Ostatní majitelé psa řádně nepřihlásili a neuhradili za něj poplatky nebo zvíře nenechali očipovat. Od městských strážníků dostali termín na zjednání nápravy, v opačném případě budou čelit odpovědnosti za spáchaný přestupek.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.