Bruntál | Kdo se v neděli odpoledne zastavil na bruntálském náměstí, mohl spatřit rojení andělů a zhlédnout část jedinečného divadelního představení Betlém aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku. Ti, kteří se poté účastnili jeho pokračování v divadle, viděli biblický příběh o boji dobra a zla. Prožili velmi něžný dotek blížících se Vánoc a společně sdíleli zážitek z mimořádného režisérského počinu bruntálského rodáka Vladimíra Morávka.

Foto: MěÚ Bruntál

Už před setměním v neděli 16. prosince, bylo znát, že na náměstí Míru v Bruntále se bude dít něco nevídaného. Andělská křídla mohli přicházející zahlédnout téměř na každém rohu. Měli je staří, mladí, děti, muži, ženy. Andělé mávali z oken okolních domů, dokonce i z kostelní věže, pobíhali i kráčeli po náměstí. V 16.16 hodin se u kašny ve středu náměstí začal odvíjet příběh autora J. A. Pitínského. Marie s Josefem v prosincové mrazivé noci, unavení putováním do Betléma, hledali kam hlavu složit. Vydali se do chléva. Za zvonění kostelních zvonů se průvod, poháněný zvědavostí a chtíčem poznat tajemné, vydal z náměstí směrem, kterým ukazovali andělé, k divadlu. Tam příběh pokračoval. Více než hodinové představení bylo protkané koledami a známými vánočními písněmi.

Režiséru Vladimíru Morávkovi se podařilo propojit všechny přítomné v jeden celek. Ochotníci splynuli s profesionálními herci. Nebylo znát, kde začíná hlediště a končí jeviště. Zážitek měl každý svůj, pro všechny byl ale jedinečný. Vladimír Morávek splnil, co slíbil a daroval svému milovanému Bruntálu něco opravdu mimořádného.

Divadelním představením Betlém aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku vyvrcholil česko-polský projekt Více společného světla. Zapojilo se do něj šedesát účastníků, polovina z nich dorazila z Opole. Společně s místními ochotníky z různých spolků a organizací od soboty trénovali, aby profesionálním hercům pomohli předat mimořádný zážitek z veršů J. A. Pitínského.

Příprava byla opravdu velmi náročná. A to i po technické stránce. Například venkovní prostory bylo třeba dobře osvětlit a ozvučit tak, aby atmosféra vtáhla do děje i ty, kteří šli okolo čistě náhodou. V divadle herci pro změnu několikrát použili otevřený oheň a pyrotechniku, což si vyžádalo mimořádná bezpečnostní opatření. „Opravdu šlo o nejnáročnější představení a to vzhledem k požadavkům nutným pro splnění režisérova uměleckého záměru, tak i k technickým a organizačním nárokům. K tomu všemu probíhaly také výukové workshopy, kterých se účastnili místní a polští ochotníci,“ sdělila Dita Dulovcová z městského divadla v Bruntále a dodala: „Myslím, že všichni se stali tím, čím se měli stát, těmi anděly opravdu byli. Vše do sebe zapadlo v jeden souvislý celek. Věřím, že si diváci odnesli neopakovatelný prožitek. Kouzlo Vánoc v režii Morávka opravdu bere dech.“

Na realizaci představení se podílelo mnoho dalších lidí, kteří například andělům umožnili vzlétnout do jejich oken a věží, a samozřejmě na bezpečnost dohlíželi také městští hasiči.

Zdroj: MěÚ Bruntál