RÝMAŘOV | Již v loňském roce byly zahájeny stavební práce na úpravě Mudlového potoka, který byl v minulosti v rámci melioračních úprav směrově narovnán. Práce probíhaly i přes zimní období. V současné chvíli jsou práce s ohledem na klimatické podmínky přerušeny a budou pokračovat v jarním období, kdy se realizace akce dokončí.


Foto: odbor regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

V rámci realizace bude vyhloubeno nové hlavní koryto a nové boční koryto Mudlového potoka, dále budou provedeny mokřadní tůně a revitalizační prvky pro úkryty a rozvoj živočichů – např. plazníky, zimoviště, doplněné o výsadbu doprovodné vegetace. Realizací projektu dojde k navrácení toku do jeho původního koryta, umožnění jeho přirozeného vývoje s možností rozlivů. Realizace mokřadních tůní slouží ke zvýšení biodiverzity a pro posílení ekologicko-stabilizačních funkcí, zvýšení retenční schopnosti.

Zdroj: MěÚ Krnov