JESENÍKY | Naučná stezka začíná u dřevěné chatky, kde si turisté kromě vstupenky mohou zakoupit řadu suvenýrů. Po chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku.

Foto: Zdenka Spurná

Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha, 1. ledna 2005 byl Rejvíz vyhlášen vesnickou památkovou zónou – s ohledem na dochovanou dřevěnou lidovou architekturou převážně 19. století, nenarušenou nevhodnými dostavbami.

Rejvízské rašeliniště patří k typu rozvodnicového vrchovišté. Vzniklo v postglaciálni době (před 6 – 7 tisici lety) diky vhodné konfiguraci terénu, který umožňuje dostatečné nadržování vody na nepropustném podloží, čímž byly dány základní podmínky pro vznik rašeliniště.

Vstupné: dospělí – 30 korun, děti od 6 let a studenti do 26 let – 20 korun, děti do 6 let – zdarma

Přístup se psem: pouze na vodítku

Přístup s dětským kočárkem: kratší a schůdnější varianta je od placeného parkoviště po modré značce.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná