MSK | Celkem 7 100 požárních hlásičů a detektorů oxidu uhelnatého bdí nad životy seniorů na severní Moravě. Lidem nad 65 let je daroval Moravskoslezský kraj (MS kraj). S distribucí pomáhají místní „oázy“ pro seniory – Senior Pointy. Projekt v hodnotě 4,3 milionů korun má starším lidem zajistit lepší bezpečnost.

Foto: Zdenka Spurná

„Nejde o jedinou aktivitu, kterou pro seniory děláme, uvědomujeme si, že populace v našem kraji stárne. Zatímco v roce 2007 jsme tu měli 176 000 lidí starších 60 let, dnes je to 242 000 obyvatel. Vítáme proto iniciativu Senior Pointů, s nimiž se nám v kraji daří spolupracovat právě na rozdělení podobných zařízení, které mají seniory ochránit. Kraj stárne, mladí se stěhují za prací do Prahy a senioři zde často zůstávají sami,“ doplňuje Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MS kraje pro sociální oblast.

V tuto chvíli funguje v kraji již patnáct kontaktních míst pro seniory, což je nejvíce v celé České republice. Podle ředitele organizace Společně, o.p.s., která provozuje Seniory Pointy, Jakuba Cardy nabízí seniorům také poradenství, možnost k vzájemnému setkávání a dalšího vzdělávání.

Zařízení jako hlásiče nebo detektory mohou snížit neradostnou bilanci tragických událostí, především u dříve narozených. Podle statistické ročenky Hasičského záchranného sboru České republiky došlo jen za rok 2018 k 5 340 požárům v domácnostech s celkovou škodou 546,62 milionů korun. Požáry stály život 61 lidí a dalších 799 se potýkalo s různě vážnými poraněními. Otrava oxidem uhelnatým zase zaujímá první místo v žebříčku náhodných otrav v Evropě.

V Česku kvůli ní skončí v nemocnici ročně stovky pacientů. Nebezpečnému plynu se často přezdívá „tichý zabiják“. Neprovází jej žádný zápach nebo zabarvení a jeho vdechnutí nevyvolá podráždění. Otrava oxidem uhelnatým se projevuje nejprve únavou, nevolností a motáním hlavy a následně pak ztrátou vědomí.

„Starší lidé jsou obecně ohroženější těmito riziky. Jejich plíce jsou méně odolné vůči infekci i chemickým látkám. I menší koncentrace oxidu uhelnatého jim může způsobit nevratné škody v organismu. Co se týká požáru, ten na sebe často upozorní především pachem. Čichové schopnosti se však s věkem mohou snižovat,“ dodává prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno.

Senior Pointy využil MS kraj také při distribuci IN.F.Obálek (Informace jako forma ochrany), které pomáhají záchranným složkám rychle se zorientovat ve zdravotních rizicích seniorů v nesnázích. „Plastová obálka obsahuje jednoduchý formulář, kam člověk vypíše informace o tom, s čím se léčí, jaké má alergie a které léčivé přípravky pravidelně bere. Zároveň je tam i kolonka s kontaktem na příbuzné nebo jiné blízké, jichž se případně záchranáři mohou zeptat na další podrobnosti,“ vysvětluje Jakub Carda.

Přítomnost obálky prozradí záchranářům samolepka na ledničce, která je vidět pomocí UV světla i v místnosti plné dýmu. Samotná obálka pak patří do ledničky. „Jde o spotřebič, který má doma většina domácností a odolá i případnému požáru. Zatím jsme rozdali 61 000 obálek, které by měly sloužit nejen seniorům, ale i zdravotně postiženým lidem a všem, kteří žijí sami,“ doplňuje Jiří Navrátil. Zájem o obálky je tak velký, že se kraj chystá vyrobit a distribuovat dalších 30 000 kusů.

Zdroj: MSK