KRNOV (VOLBY 2017) | Na šestém místě kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR krnovská ředitelka neziskové organizace Martina Nováková (ODS). Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv Martiny Novákové

Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?

„Protože mám ráda zemi, v níž žiji, a záleží mi na budoucnosti svých dětí. Protože jsem nespokojená se současnou politickou situací a neumím jen tak nečinně sedět doma a kritizovat. Samozřejmě je to i jakési logické vyústění mého politického vývoje – jsem aktivní členkou ODS již 15 let a po pomyslných politických schodech stoupám vždy s rozvahou a postupně – mám již zkušenosti z komunální i regionální politiky.“

Co říká na kandidaturu Vaše rodina?

„Podporuje mě. Vlastně zájem o politiku ve mně probudili mí rodiče. V naší rodině se o politice odjakživa diskutovalo a diskutuje. Aktuální politickou situaci rozebírám jak se svou devadesátiletou babičkou, tak se svými dětmi (12 a 20 let), syn letos začal studovat politologii, takže naše debaty dostávají jiný rozměr. Ale názorově panuje mezigenerační shoda.“

Co jste za poslední rok udělala pro občany bruntálského regionu?

„Aktivně se dlouhodobě podílím na sociální politice v našem regionu. Daří se mi získávat nemalé finanční prostředky na oblast prevence pro adiktologické služby v okrese Bruntál. Věnuji se také tématu hospicové péče, chci zajistit, aby pro všechny občany bruntálského regionu byla dostupná. Přišla jsem s návrhem zahrnout veřejné osvětlení Městského hřbitova v Krnově do plánované revitalizace a dále se snažím prosadit ucelenou rekonstrukci celého areálu. Chci dostupné služby a důstojné podmínky občanům.“

Jste pro výstavbu krnovského obchvatu a přehrady v Nových Heřminovech?

„Výstavba byla zahájena. Obchvat prokazatelně sníží dopravní zátěž města odklonem zejména tranzitní dopravy, ale neměl by začínat a končit na hranici města Krnova. Aby měl smysl, musí mít návaznost nejen na Opavu, ale také na Bruntál, Olomouc. Přehrada v Nových Heřminovech je citlivé téma, ale navzdory nevole místních občanů jsem přesvědčena o její důležitosti. Vláda nedávno vyčlenila 50 milionů korun na přeložku komunikace mezi Zátorem a Novými Heřminovy, stavba přehrady by mohla být zahájena v roce 2023.“

Jak byste změnila život občanů na Osoblažsku, aby tato část bruntálského regionu nebyla označována jako vyloučená lokalita (z hlediska zaměstnanosti, sociálních služeb a rozvoje regionu)?

„Život na Osoblažsku není jednoduchý. Vzala jsem si odtamtud muže, máme tam polovinu rodiny, čili ten odlehlý kout dobře znám. Nedostatek pracovních míst, nízká životní úroveň, téměř žádné služby, populace rychle stárne, mladí utíkají pryč. Přesto má Osoblažsko velký potenciál, je nutné vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst, podpořit rozvoj podnikání zejména v oblasti zemědělství, podpořit drobné živnostníky, aby se do obcí vrátily služby a podpořit cestovní ruch, protože Osoblažsko v tomto ohledu má co nabídnout.“

Jaký je Váš názor na inkluzi ve školách?

„Nejsem přesvědčena o tom, že by inkluze měla jakýkoli pozitivní dopad. Integrace není vhodná pro všechny a není možné, aby všechny děti s handicapem byly zařazeny do běžných tříd. Máme kvalitní speciální školy, kde působí pedagogové se speciální kvalifikací. Zejména na druhém stupni integrované děti na výuku mentálně nestačí a je to zátěž pro všechny zúčastněné. Pro samotného jedince, pro kolektiv třídy a v neposlední řadě i pro pedagogy. Své tvrzení mohu opřít o mnoho konkrétních příkladů ze své praxe.“

Co říkáte na cenu másla? Jak byste to změnila jako zákonodárce?

„Česko zachvátila máslová hysterie, v posledních dnech je to hojně diskutované politické téma. Neznám detailní rozbory prodejní ceny másla, ale odhadem zůstává až 50% obchodníkům a tato marže je vysoká. Z másla by měl mít zisk ten, kdo se stará o krávy, a kdo z mléka vyrobí máslo. Určitě ne obchodní řetězec, tedy překupník, který draze prodává, co díky monopolnímu postavení na trhu dostává pod cenou. ODS navrhuje jako jedno z řešení snížení sazby DPH potravin.“

Jste pro ozbrojování našich občanů?

„Já chci žít ve svobodné a bezpečné zemi. Vlastnit zbraň je právem každého občana, pokud splní zákonné podmínky. Nespatřuji v tom žádnou hrozbu. Legální držitelé zbraní musí absolvovat náročné testy, jsou dbalí zákona, pravidelně chodí na přezkoušení. V případě hrozby teroristického útoku by přítomnost takového člověka na inkriminovaném místě znamenala vyšší bezpečnost. A ten, kdo chce spáchat trestný čin, si jistě nebude pořizovat zbrojní průkaz.“

Podporujete zvyšování minimální mzdy a důchodů? O kolik?

„Nemyslím si, že zvýšení minimální mzdy je cesta, kterou bychom se měli vydat. Nedávno jsem četla statistiky, kolika procent pracujících se to týká a minimální mzdu pobírá 3,6% zaměstnanců. Zvýšením minimální mzdy také narostou náklady zaměstnavatelům, ale produktivitu práce to neovlivní. Jsem pro zvýšení mezd, ale prostřednictvím snížení daní a odvodů.“

Na závěr. Co byste chtěla sdělit voličům?

„Aby využili svého volebního práva a přišli k volbám, ať už se rozhodnou pro kteroukoli politickou stranu. Potkávám se s lidmi a hodně slýchám, že ztratili víru v politiku a v možnost něco změnit. A já je přesvědčuji, že i jeden hlas může rozhodnout. A kdyby přišli všichni, bude volební výsledek úplně jiný, než nám předkládají průzkumy. Naše země může v následujících letech hodně získat, ale také mnoho ztratit a všechno je to v rukou voličů.“

 

VOLBY 2017 – PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR

Osm kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za bruntálský region odpovědělo na stejné otázky v rámci předvolebního rozhovoru STA Bruntálsko. Jeden z nich – Michal Ratiborský (ANO 2011) se nezapojil do volebního speciálu. Publikován již byl rozhovor s Michaelem Cestrem (Zelení)Bronislavem Sedláčkem (STAN) a Petrem Šarmanem (TOP 09). Následující dny se můžete těšit na rozhovor s Janem Stejskalem (KDU-ČSL), Ladislavem Sekaninou (KSČM) a Ladislavem Velebným (ČSSD).