KRNOV (VOLBY 2017) | Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za TOP 09 kandiduje dvaatřicetiletý analytik Petr Šarman z Krnova, který je umístěný na dvanáctém místě. Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv Petra Šarmana

Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?

„Do politiky jsem vstoupil z důvodu své nespokojenosti s jejím současným stavem. Vadí mi její současná “nemodernost“ ve společnosti, která způsobuje stále větší nezájem zejména mladších spoluobčanů, a také výrazný růst vlivu populismu, který považuji za silně nebezpečný, zejména, je-li podpořen profesionálním marketingem. Cítím proto potřebu pokusit se vrátit politice serióznost a bránit tak institut zastupitelské parlamentní demokracie.“

Co říká na kandidaturu Vaše rodina?

„Mohu si dovolit ten luxus, že se mohu opřít o plnou podporu mé rodiny. Zejména díky zcela politicky liberální výchovy mých rodičů a častých otevřených diskuzí o politice jsem mohl zcela svobodně utvářet své názory, byť v některých tématech máme dodnes odlišné názory.“

Co jste za poslední rok udělal pro občany bruntálského regionu?

„Bohužel jsme zatím v našem regionu od voličů nezískali dostatečný mandát k tomu, abychom mohli aktivně pracovat a ukázat tak náš potenciál.“

Jste pro výstavbu krnovského obchvatu a přehrady v Nových Heřminovech?

„Krnovský obchvat je projekt starší než já sám, což možná způsobilo, že nakonec příliš nereflektuje aktuální potřeby města. Zejména absence řešení hlavního tranzitního směru od Bruntálu na Město Albrechtice, ale také rušení zahrádkářské kolonie a vedení obchvatu v těsné blízkosti zdrojů pitné vody pro město jsou hlavní argumenty proti výstavbě obchvatu. K projektu výstavby přehrady v Nových Heřminovech bohužel nemám dost informací k objektivnímu posouzení. Jsem však spíše příznivcem více menších a přírodnějších možností pro zadržování vody, jako jsou například suché poldry nebo meandry.“

Jak byste změnil život občanů na Osoblažsku, aby tato část bruntálského regionu nebyla označována jako vyloučená lokalita (z hlediska zaměstnanosti, sociálních služeb a rozvoje regionu)?

„Nápravu tohoto stavu vnímám jako společenský dluh vůči obyvatelům Osoblažska. Jako nejdůležitější vnímám zastavení exodu mladých lidí, například pomocí podpory moderního zemědělství a lesnictví provozovaného malými rodinnými podniky. Také snížení byrokratické zátěže pro malé podniky by pomohlo vyšší zaměstnanosti a postupnému rozvoji této lokality.“

Jaký je Váš názor na inkluzi ve školách?

„Inkluze v současné podobě je dle mého názoru poměrně nešťastná. Naše strana proto podporuje projekt dělených tříd, který by v řadě předmětů umožnil “dvourychlostní“ výuku při zachování principu rovného přístupu ke vzdělání. Tento přístup respektuje individuální možnosti a vrozené předpoklady všech dětí.“

Co říkáte na cenu másla? Jak byste to změnil jako zákonodárce?

„Prvotní zvýšení ceny másla bylo bezesporu dáno zvýšenou cenou mléka, což je důsledek snižující se produkce a zároveň návratu trendu konzumace klasických potravin místo jejich nízkotučných variant. Sekundárně je však na vině neospravedlnitelná hysterie nakupujících. Tržní prostředí má své vlastní samoregulační prvky, předpokládá však racionální chování všech zúčastněných. S trochou nadsázky lze říci, že za současnou cenu másla mohou naši spoluobčané s deseti kostkami másla v nákupním košíku.“

Jste pro ozbrojování našich občanů?

„Jsem zásadně proti nadměrnému ozbrojování v naší společnosti, kterou považuji za velmi bezpečnou. Vychází to z mého subjektivního přesvědčení, že zbraně patří jen do rukou vojáků, policistů, nimrodů a sběratelů. Rozhodně se necítím bezpečněji v prostředí, kde se pohybuje větší množství ozbrojených lidí.“

Podporujete zvyšování minimální mzdy a důchodů? O kolik?

„Nepovažuji minimální mzdu za vhodný ekonomický nástroj. Mzda by měla být na svobodném trhu práce dána výlučně vzájemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vysoká minimální mzda může vést k úbytku pracovních míst, které se zaměstnavateli již nevyplatí. Současný důchodový systém zejména vyžaduje celkovou reformu, neboť vzhledem k demografickému vývoji je dlouhodobě neudržitelný. Naše populace stárne a zároveň se zmenšuje poměr ekonomicky aktivních obyvatel. K tomu je však potřeba široká shoda.“

Na závěr. Co byste chtěl sdělit voličům?

„Chtěl bych všechny voliče vyzvat, aby přišli k volbám a upřednostnili rozum a odpovědnost před populistickými sliby a nebezpečnými experimenty, jako například referendum o vystoupení z EU. Každý hlas se počítá a podílí se tak na našem dalším směřování. Nenechte za sebe rozhodovat druhé.“

 

VOLBY 2017 – PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR

Osm kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za bruntálský region odpovědělo na stejné otázky v rámci předvolebního rozhovoru STA Bruntálsko. Jeden z nich – Michal Ratiborský (ANO 2011) se nezapojil do volebního speciálu. Publikován již byl rozhovor s Michaelem Cestrem (Zelení) a Bronislavem Sedláčkem (STAN). Následující dny se můžete těšit na rozhovor s Martinou Novákovou (ODS), Janem Stejskalem (KDU-ČSL), Ladislavem Sekaninou (KSČM) a Ladislavem Velebným (ČSSD).