KRNOV (VOLBY 2017) | Sedmačtyřicetiletý krnovský ekonom Jan Stejskal (KDU-ČSL) kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na šestém místě v Moravskoslezském kraji. Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv Jana Stejskala

Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?

„Považuji za důležité, aby náš region byl ve sněmovně zastoupen. Jsem týmový hráč, nezáleží mi tolik na mém individuálním výsledku, ale na úspěchu týmu, za který hraji. Přeji i úspěch kolegům z regionu, kteří jsou zastoupeni na kandidátkách jiných stran, a doufám, že budou kopat za náš kraj.“

Co říká na kandidaturu Vaše rodina?

„Moje rodina je spíše apolitická, nicméně vzájemně se podporujeme. Zájem o věci veřejné máme tak trochu v genech. Můj praprapradědeček František Stejskal byl starostou Jamného nad Orlicí ve válečném roce 1866, byl zajat a vězněn pruskou armádou a obdržel druhé nejvyšší rakouské civilní vyznamenání. Také můj bratr je již řadu let starostou obce Hradec – Nová Ves.“

Co jste za poslední rok udělal pro občany bruntálského regionu?

„Profesně se angažuji ve firemní sféře v několika regionálních firmách, které hrají důležitou roli v ekonomice regionu, a já se svým dílem práce tomu snažím pomáhat. Ve volném čase se věnuji neziskovým organizacím a památkám, jsem správcem synagogy v Krnově, správcem Spolkového domu U Synagogy. Připravuji nyní nový projekt na obnovu další kulturní památky v regionu.“

Jste pro výstavbu krnovského obchvatu a přehrady v Nových Heřminovech?

„Krnovský obchvat a protipovodňová opatření na řece Opavě včetně přehrady jsou největšími a nejvýznamnějšími infrastrukturními stavbami v historii regionu. Jejich realizaci podporuji a z pozice řadového občana i dřívějšího zastupitele Krnova jsem se snažil využít možností, jak podobu těchto staveb ovlivnit tak, aby byly pro Krnov větším přínosem. Věřím, že dalšími jednáními se podaří více.“

Jak byste změnil život občanů na Osoblažsku, aby tato část bruntálského regionu nebyla označována jako vyloučená lokalita (z hlediska zaměstnanosti, sociálních služeb a rozvoje regionu)?

„Obce na Osoblažsku mají řadu schopných starostů, snažil bych se jim více naslouchat, protože oni nejlépe znají recepty na zlepšení situace. Povinností politiků je zajistit zdroje pro odlehlé a zaostávající regiony k podpoře projektů, které mohou oživit lokální ekonomiku. Klíčem je cílená podpora malých a středních rodinných firem, zemědělských farem a neziskových organizací.“

Jaký je Váš názor na inkluzi ve školách?

„Nejsem expertem na školství, ale jako člen školských rad místních škol jsem od povolanějších odborníků vyslechl řadu kritických podnětů. Zdá se mi, že místo nových nástrojů k řešení problémů škol přibude školám jen nová administrativa…“

Co říkáte na cenu másla? Jak byste to změnil jako zákonodárce?

„Cenu másla ovlivňují více tržní faktory, než zákonodárci. Ještě mí prarodiče vyráběli máslo sami ve svém zemědělském hospodářství, než jejich hospodářství zlikvidovala komunistická kolektivizace.  Musíme upravit podmínky pro zemědělce tak, aby se mohla produkce mléka a mléčných výrobků zvýšit a zajistila se naše větší soběstačnost nejen v těchto komoditách.“

Jste pro ozbrojování našich občanů?

„Česká legislativa v oblasti držby zbraní je dobře nastavena, jsem samozřejmě pro to, aby slušní a poctiví lidé mohli držet zbraň, nejen na svou ochranu, ale také pro účely myslivosti či sportovní střelbu. Líbí se mi švýcarský miliční systém armády, kdy každý Švýcar po vojenské službě má ve svém držení zbraň k obraně své země.“

Podporujete zvyšování minimální mzdy a důchodů? O kolik?

„Jako liberální ekonom si nejsem příliš jist pozitivním efektem státem nastavovaných minimálních mezd v ekonomice. Hodnotím jen jejich kladný efekt na eliminaci placení pracovníků „ načerno“. Proti proporčnímu navyšování důchodů samozřejmě nic nenamítám, senioři si zaslouží pravidelnou valorizaci svých příjmů, aby kupní síla důchodů rostla.  Byl bych rád, kdyby odvody z mezd dětí mohly navýšit důchod jejich rodičů.“

Na závěr. Co byste chtěl sdělit voličům?

„O volbách se říká, že je to svátek demokracie. Součástí naší svobody je, že můžeme svobodně spolurozhodovat o tom, kdo bude náš region i naši zemi reprezentovat. A já bych si přál, aby náš moravskoslezský region měl dobré „reprezentanty“ přímo tam, kde padají důležitá rozhodnutí o podobě naší země.“

 

VOLBY 2017 – PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR

Osm kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za bruntálský region odpovědělo na stejné otázky v rámci předvolebního rozhovoru STA Bruntálsko. Jeden z nich – Michal Ratiborský (ANO 2011) se nezapojil do volebního speciálu. Publikován již byl rozhovor s Michaelem Cestrem (Zelení)Bronislavem Sedláčkem (STAN), Petrem Šarmanem (TOP 09) a Martinou Novákovou (ODS). Následující dny se můžete těšit na rozhovor s Ladislavem Sekaninou (KSČM) a Ladislavem Velebným (ČSSD).