BRUNTÁL | Kampaň 3 střední Bruntál již pátým rokem oslovuje školáky z regionu i za jeho hranicemi a zve je ke studiu v Bruntále. Zájem o zdejší školy opravdu vzrostl.

Foto: Plakát

V projektu Společně za vizí budoucna, jehož je kampaň 3 střední Bruntál součástí, se spojily zdejší střední školy, lokální firmy a město Bruntál. Společným cílem je povzbudit zájem o studium na bruntálských středních školách. A to se, podle ředitelů škol, daří.

„Čísla jasně říkají, že ano. I když jsme očistili loňský rok o demografický růst. Na všech třech školách došlo ke zvýšení počtu žáků. Důležitá však není jen kvantita, ale také kvalita uchazečů. Ta se také mírně zvyšuje,“ říká Jan Meca, ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál. Spolupráci si chválí i ředitel Odborného učiliště Bruntál Michal Durec: „Velké díky všem zapojeným firmám, kolegům ze středních škol a městu Bruntálu. Kampaň určitě pomáhá. Jsme nesmírně rádi, že jsme součástí tak skvělého projektu. Díky němu se nám zvýšil počet žáků ve škole, v některých oborech vzdělání až o dvacet procent. Díky kampani vznikla spolupráce s místními firmami, zlepšila se pověst školy.“ Také zájem o studium na bruntálském gymnáziu je v posledních letech větší: „Zvýšení zájmu o naši školu pak vidíme nejen na sledovanosti sociálních sítí a webu, ale hlavně na počtu přihlášek na přijímačkách. Co se týče zájmu o naši školu podle regionu, jako gymnázium jsme atraktivní zejména pro místní žáky, ale aktivity 3 střední Bruntál přesahují hranice regionu, a proto k nám každým rokem zavítají i žáci ze vzdálenějších končin,“ doplnil ředitel Gymnázia Bruntál Tomáš Pavelka.

Kampaň 3 střední Bruntál cílí v průběhu celého roku na žáky 8. a 9. tříd. Prostřednictvím různých informačních kanálů, včetně sociálních sítí se k dětem dostávají rozhovory s odborníky na další vzdělávání a výběr povolání, se studenty a absolventy zdejších středních škol nebo videa přímo z firem, které ukazují možnosti uplatnění přímo v reálném prostředí. Její součástí jsou také soutěže o hodnotné ceny. Žáci se s ní mohou v průběhu roku setkávat také na různých akcích, jako jsou dny otevřených dveří, Den řemesel, Veletrh maturitních prací nebo veletrh Artifex, který organizuje Úřad práce.

„Kampaň 3 střední Bruntál pomohla a stále pomáhá našemu gymnáziu zviditelnit se v našem městě i regionu, zejména prostřednictvím sociálních sítí. Určitě je to v dnešní době vhodnější forma než být pouze součástí přílohy v nějakém inzertním časopise. Možnosti prezentace našeho gymnázia, propojení různých digitálních nástrojů a forem cílené reklamy je příjemnější jak pro uchazeče, tak pro jejich rodiče,“ uvedl Tomáš Pavelka.

Zástupci středních škol, firem a města Bruntálu se několikrát ročně setkávají a plánují další spolupráci. „Společná kampaň nám pomáhá v mnoha směrech. S odstupem času nejpozitivněji hodnotím sblížení škol. Na konci roku jsme například jeli na společný zahraniční lyžařský kurz. Připravujeme i další společné aktivity,“ dodal Jan Meca. Brzy by se měl například konat společný sportovní den.

Projekt 3 střední Bruntál koordinuje Tiskový a projektový útvar, který má ve své gesci místostarosta Bruntálu Petr Rys. Ten uvedl: „Jsem velmi rád, že střední školy na území města takto intenzivně spolupracují a Město Bruntál je jejich významným partnerem. Od samého počátku projektu zástupci města zprostředkovávají kontakty mezi školami a spolupracujícími firmami, kterým patří dík za ochotu financovat rozvoj školství v Bruntále.“

Zdroj: MěÚ Bruntál