DÍVČÍ HRAD | V Dívčím Hradě opět přivítali potomky německých rodáků bývalých vesnic Dívčí Hrad, Sádek, Životice. Prvního domovního setkání se zúčastnili obyvatelé Dívčího Hradu a okolních vesnic. Setkání proběhlo 28. května 2022 od 9 hodin.

Foto: Zdenka Spurná

Heimattreffen slavnostně zahájil starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk u památníku obětem 1. světové války.

„Srdečně vás dnes vítám v Dívčím Hradě a jsem potěšen, že se zde opět po čtyřech letech setkáváme. Ještě více jsem však potěšen z toho, že mezi námi mohu po čtyřech letech přivítat naše německé přátelé, kterým jsme před čtyřmi lety v rámci Vzpomínkové procházky slíbili, že památník za mnou v brzkých měsících opravíme a vtiskneme mu zpět takovou podobu, jakou měl před sto lety,” řekl úvodem starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

Samotná myšlenka obnovy památníků obětem světových válek v Dívčím Hradě sahá do devadesátých let minulého století, kterou započala paní Maria Margarete Steck, rozená Jung. A to obnovou památníku obětem světových válek na Sádku.

Nyní jsme společnými silami dokončili to, co paní Steck započala. Je mi nesmírnou ctí, že jsem já, současní zastupitelé a spoluobčané obce tohoto skvělého a historického okamžiku součástí. Důstojně si připomínáme skrze zrestaurovaný památník obětem 1. světové války od významného slezského sochaře Josefa Obetha padlé v první světové válce,” řekl dále starosta.

V rámci Heimattreffen 2022 proběhla prohlídka zámku Dívčí Hrad, kde byl připraven kulturní program. Po jedenácté hodině se pak účastníci sešli na sále místního Kulturního domu. Před slavnostním obědem pronesli své proslovy Rainer Steck a Jan Bezděk.

Rainer Steck: „Kdyby našim rodičům a prarodičům v letech 1945 a 1946 někdo řekl, že v jejich rodných vesnicích bude někdy sjezd, určitě by si mysleli, že jim někdo takovým proroctvím ještě více zhoršuje utrpení z toho, že museli opustit domov, hospodářství a vlast. Kdyby ten člověk řekl, že Němci a Češi pak budou sedět spolu v přátelství, asi by si mysleli, že se dočista pomátl. A taková reakce by byla v tehdejší hrozné situaci více než pochopitelná.

A přesto se neuvěřitelné stalo skutečností: Dnes, po dobrých 75 letech, slavíme toto vlastenecké setkání právě zde, uprostřed bývalých německých obcí Dívčího Hradu, Sádku a Životic. Němci a Češi slaví společně v tomto památném sále, kde společně sedávali a slavili již naši rodiče a prarodiče. Maminka mi vyprávěla o mnoha událostech, které se v tomto sále konaly – o tanečních zábavách, divadelních představeních a školních besídkách, při kterých směla recitovat básně.

Myslím na to vždycky, když se dívám na fotky na webové stránce obce Dívčí Hrad nebo si prohlížím výroční kalendáře, které mi váš starosta Jan Bezděk každoročně posílá k Vánocům: vidím, jak tady v tom sále lidé tančí, smějí se, jsou šťastní, vidím mladé i staré lidi, jak tu společně tráví čas – a pak mě vždycky napadne: Stejně jako lidé, kteří zde slaví a jsou šťastní, tak i naši rodiče a prarodiče zde v tomto sále slavili a veselili se – a měli by radost, že jejich rodné obce nezanikly, ale že tu žijí mladé rodiny s dětmi, které jsou zde doma, že zde i dnes Češi a Němci společně sedí, slaví a užívají si vzájemné přítomnosti, a že jsou zde i starší lidé, kteří možná museli v dětství zažít hrůzy války a nyní zde mohou prožívat příjemní chvíle.

Děkuji vám všem, a do tohoto poděkování výslovně zahrnuji i naše předky, že jste nedopustili, aby vztah mezi Němci a Čechy určovala nenávist a lež, ale že pravda a opravdové přátelství určují sounáležitost našich národů. Právě tato úcta, tato pravdivost a toto opravdové přátelství určují také sounáležitost a opravdové přátelství mezi vámi a mezi námi – potomky Němců,” řekl ve svém proslovu Rainer Steck.

„Je mi nesmírnou ctí a potěšením, že se scházíme na sále obecního úřadu při Heimattreffen 2022. Tento prostor, jak zde již od dr. Stecka zaznělo, měl pro občany tehdejších obcí Dívčí Hrad, Sádek a Životice velký význam. Scházeli se zde občané těchto vesnic i přespolní a společně se bavili, tančili a zpívali.

A přesně takový význam má tento sál pro současné občany Dívčího Hradu a okolí. Pořádáme zde během celého roku několik kulturních akcí a tento sál je vždy zaplněn do posledního místečka. To, co započali naši předci, přetrvalo do dnes. Věřme a společně usilujme o to, aby tomu tak bylo i za sto let. Tedy aby i naše děti a vnoučata měli tento prostor spojen jen s radostí, zpěvem a tancem v kruhu svých nejbližších, v kruhu svých sousedů a známých,” řekl ve svém proslovu starosta obce.

Ve 14 hodin proběhlo poklepání na základní kámen Rozhledny českoněmeckého přátelství na Dubovci
Jan Bezděk: Jsem rád, že se dnes můžeme setkat zde na Dubovci v nadmořské výšce 333 metrů. Odsud, i když dnes tomu tak z důvodu nepřízně počasí není, jsou nádherné výhledy na Osoblažsko a polské příhraničí stejně jako je možné pozorovat Biskupskou kupu a další vrcholky pohoří Jeseníky. Proto je toto místo vyhledáváno nejen místními občany, ale i pěšími turisty, cyklisty i motorkáři. Zastaví, odpočinou si a zahledí se do krajiny.

Stejně, jako nyní mi navštěvujeme Dubovec, navštěvovali jej i naši předci a předci našich německých přátel. Když se podíváte směrem za mě, najdete v křoví pozůstatky kaple. Ta byla zbudována v 19. století a byla jednou z mnoha kaplí na území Sádku, Dívčího Hradu a Životic. Věřím, že se nám podaří ji, stejně jako se nám to podařilo u památníků obětem světových válek, obnovit a vtisknout jí podobu, jako měla před první světovou válkou.

Co se nám ale jistě v následujících letech podaří, je postavit v těchto místech rozhlednu. Jak jsem řekl v úvodu, je toto místo nejvyšším přístupným bodem v katastru Dívčího Hradu a rozhled do okolí je odsud úchvatný na všechny světové strany. A protože si dnes připomínáme společnou historii Čechů a Němců a přátelství obou našich národů, přeji si, aby rozhledna na tomto místě připomínala budoucím generacím česko-německé přátelství,” řekl závěrem starosta obce Jan Bezděk.

Foto: Zdenka Spurná