BRUNTÁL | Vjezd do „zóny 30“ v Květné ulici ve směru od ulice Dr. E. Beneše se dočká nového dopravního řešení. Dojde tak ke zlepšení přehlednosti a především ke zvýšení bezpečnosti chodců v dopravně frekventovaném místě.

Foto: MěÚ Krnov

Jedná se o prostor mezi parkovištěm úřadu práce a vjezdem k tenisovým kurtům na jedné straně a chodníkem podél břehu Černého potoka na druhé straně. Právě zde je zvýšený počet chodců – zaměstnanců i klientů ÚP, návštěvníků tenisových kurtů, obyvatel lokality a dalších.

Zvýšení dopravní bezpečnosti bude řešeno novým přechodem pro chodce včetně vybudování navazující chodníkové plochy, souvisejících stavebních úprav stávající chodníkové plochy a úprav dopravního značení.

Nový přechod pro chodce bude proveden jako integrovaný na dlouhém zpomalovacím zvýšeném prahu s povrchem z betonové zámkové dlažby. Zároveň bude tvořit nepřehlédnutelný vjezd do lokality Květné, kde platí maximálně povolená třicetikilometrová rychlost. Dlouhý zpomalovací práh bude fungovat jako opatření pro zpomalení automobilového provozu.

Město už nechalo zpracovat studii, kterou ve středu 10. července schválila rada města, samotná realizace připadá v úvahu v roce 2020.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.