DÍVČÍ HRAD | Realizace projektu “Chodníky v obci Dívčí Hrad” financovaná z IROPu přes MAS Rozvoj Krnovska byla úspěšně dokončena. Vyprojektování dokumentace, získání dotace a stavba chodníků trvala přesně šest let.

Foto: Zdenka Spurná

Dnes si chodníky prošla Martina Jalamasová za MAS Rozvoj Krnovsko a starosta obce Dívčí Hrad Jan Bezděk, aby zhodnotili přínos projektu.

Oba se zastavili u pamětní cedule odkazující na poskytovatele dotace na realizaci projektu a shodli se, že výstavbou chodníků ve středu obce byla zvýšena bezpečnost chodců. Projekt tak naplnil své cíle a očekávání místních obyvatel.

Náklady na projekt “Chodníky v obci Dívčí Hrad” činily 4.440.970 korun, kdy samotná stavba stála 4.059.190,86 korun. Dotace byla poskytnuta ve výši 95 procent. Stavbu dokončila firma 30. října 2020 a trvala celkem 143 kalendářních dnů. Chodníky vedou ve všech třech katastrech Dívčího Hradu (Dívčí Hrad, Sádek u Dívčího Hradu, Životice u Dívčího Hradu). Délka chodníků je 536,8 metrů a šířka 1,5 metru.

Na realizaci projektu se finančně podílel svým příspěvkem Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska.

Foto: Zdenka Spurná

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.