MSK | Zdravotnická záchranná služba MSK se po nucené přestávce, vyvolané covidovou epidemií, opět vrátila k intenzivnímu programu vzdělávání svých pracovníků. Začátkem června to bylo kupříkladu dvou denní cvičení s tématem zvládnutí situací různých typů mimořádné události. Od dubna do června se ale záchranáři účastnili také série jiných praktických školení.    

Foto: ZZS MSK

Sto devět pracovníků ZZS MSK prošlo pěti hodinovým volitelným kurzem Práce ZZS a HZS při dopravní nehodě. Celkem bylo realizováno pět termínů, a to na hasičských stanicích v Bílovci, Bruntále, Nošovicích a Hlučíně. 

Zaměstnání pro záchranáře zahrnovalo nácvik správného vyprošťování, analgetizace, imobilizace a ošetřování zraněných dle doporučeného postupu. Hasiči naproti tomu trénovali své činnosti, tedy vyprošťování za pomoci hydraulické techniky, imobilizaci, či zajištění technické záchrany.  

Společná cvičení pomáhají nejen lépe poznat práci kolegů z druhé složky IZS a předat si zkušenosti, ale také podporují vzájemnou součinnost a efektivní spolupráci u reálných zásahů.

Zdroj: Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK