BRUNTÁLSKO, SLEZSKÁ HARTA | Největší závod dračích lodí na Severní Moravě proběhne i v letošním roce, a to v termínu od pátku 24. do neděle 26. srpna 2018. Místem konání bude samozřejmě přehrada Slezská Harta.

Foto: plakát akce

Pořadatelem závodů Dračí lodě Slezská Harta 2018 je Mikroregion Slezská Harta ve spolupráci s Torrsen Sports. Záštitu nad akcí pak převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. Moravskoslezský kraj pak letošní ročník i finančně podpoří. Na akci byla získána dotace z oblasti kultury. Technické zázemí a doprovodný program (zejména ten kulturní) bude tak zase o úroveň vyšší než ten poslední.

A jak si akci užít nejen jako pozorovatel? Jednoduše, zvolte si kapitána a sestavte vlastní tým – dračí posádku z kamarádů, kamarádek, manželek přátel i kolegů z firmy. V pátek se v rámci tréninku naučíte pádlovat na dračí lodi a připravíme vás na sobotní i nedělní závody.

Závody jsou rozděleny do dvou kategorií. O pohár Mikroregionu Slezská Harta a O pohár MSK – zbytek světa.

„O pohár Mikroregionu Slezská Harta”

Tato kategorie je určena pouze amatérským posádkám, z členských obcí Mikroregionu Slezská Harta, jenž  reprezentují danou  obec. V uvedené kategorii smí reprezentovat každou obec pouze jeden tým a to ten, kterého se účastní přímo starosta dané obce, nebo když není starosta přímo členem posádky, tak ten tým, kterého starosta určí. Toto určení potvrdí příslušný starosta obce svým podpisem  na přihlášce týmu. Předseda Mikroregionu SH má také právo postavit jednu posádku. Příslušná přihláška musí splňovat veškeré náležitosti, jako přihláška jednotlivých obcí, tzn., musí být opatřena podpisem předsedy Mikroregionu Slezská Harta.

„O pohár MSK – zbytek světa“

Tato kategorie je určena pro všechny ostatní amatérské posádky bez rozdílu regionu. Pro přihlášení jsou závazná pravidla dle pokynů uvedených na stránkách závodů.

Detailní informace, propozice, kontakty a přihlášku naleznete na www.dracilodeharta.cz.

Zdroj: Mikroregion Slezská Harta