KRNOV | Obchodní dům, dříve Prior, je v majetku města už dva a půl roku. Za tu dobu ho opustili někteří prodejci, přišli noví nájemci a nebytové prostory, včetně skladů, se zaplnily téměř z devadesáti procent. Přesto hospodaření v obchodním domě v loňském roce skončilo se ztrátou 435 tisíc korun.

Foto: Zdenka Spurná

„Když jsme Prior kupovali, čekali jsme horší čísla. Koná se zde řada výstav, když tou největší byla interaktivní výstava CRASH!!!, působí tady galerie výtvarného umění a také oblíbená dětská herna. Aktuální provozní ztráta, do níž je zahrnut i plat správce objektu, který pro město vykonává řadu jiných činností, je tomu přiměřená. V dalších letech se však obáváme výraznějších ztrát. Rostou ceny energií, budova má nejlepší časy dávno za sebou. I proto chceme co nejdříve připravit její rekonstrukci,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Město v objektu nabízí pronájem prostor určených pro obchodní, administrativní a skladové účely, prostor pro poskytování služeb, zájemcům poskytuje i krátkodobé sezónní pronájmy na dobu do tří měsíců. „V současné době je obchodní plocha využita ze 75 procent, nebytové prostory v prvním patře administrativní části jsou obsazeny z 86 procent a sklady jsou zcela plné,“ sdělila Nikola Válková z oddělení prodejů a pronájmů.

Za nezájmem podnikatelů o prodejní plochy může být nejen dvouletá koronavirová krize, ale také skutečnost, že interiér už neodpovídá soudobým požadavkům na nebytové prostory, které třeba nejsou samostatně uzamykatelné. „Velký zájem naopak registrujeme o skladové prostory pod budovou obchodního domu. Rozhodně tomu není tak, že by z bývalého Prioru vyprchával život, spíše se mění jeho funkce,“ řekl starosta.

Tato změna by měla být v budoucnu ještě výraznější. Město totiž objekt v roce 2019 koupilo se záměrem ho přebudovat. „Zastupitelé pro letošní rok schválili částku na zpracování architektonické studie. Nyní jsme ve fázi, kdy architekty poptáváme. Ještě letos pak chceme se zpracováním zmíněné studie začít a v dalších letech navázat projektovou dokumentací. Počítáme, že část této rozměrné budovy proměníme v moderní knihovnu s důstojným městským sálem. Menší část pak bude dál sloužit prodejcům, jen jim budeme moci nabídnout kvalitnější obchodní prostory,“ uzavřel Tomáš Hradil.

Objekt obchodního domu byl vybudován v letech 1980 až 1983 na ploše 5532 metrů čtverečních. Je tvořen nádvořím a budovou, která se skládá z obchodní a bytové části.

Zdroj: MěÚ Krnov