RÝMAŘOV | Velikonoční svátky si užijí v příjemné atmosféře také klienti a pracovníci Sociální služby Podhorská, kterou provozuje Podhorská nemocnice na rýmařovském pracovišti. Prostory sociální služby jsou již nyní vyzdobené nejrůznějšími dekoracemi a obrázky s velikonoční tematikou, na jejichž výrobě se podíleli klienti této služby. Na Zelený čtvrtek se pak budou moci zájemci nejen ze sociální služby zúčastnit velikonočního duchovního setkání.

Foto: Podhorská nemocnice

„Duchovní setkání se konají pod vedením sestry farářky Mgr. Miroslavy Běhalové u příležitosti církevních svátků v prostorách Sociální služby Podhorská již tradičně a jsou u klientů velice oblíbené,“ sděluje Miroslava Legnerová, vedoucí sociální pracovnice, a prozrazuje, že letos v sociální službě neoslavují pouze svátky jara. „Ale také krásné životní jubileum jedné z našich klientek, která se v těchto dnech dožívá 90 let a společně s námi zavzpomíná na velikonoční oslavy a zvyky z dob svého mládí,“ uvádí  Legnerová.

Sociální služba Podhorská slouží svým klientům již jedenáctým rokem. Posláním pracoviště je zajistit klientům prostřednictvím pobytové služby individuální péči i důstojné a bezpečné zázemí přibližující se v co největší možné míře domácímu prostředí. Určena je všem, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, potřebují dopomoc a podporu druhé osoby při zvládání běžných činností a sebepéče.

Služba zajišťuje 24 hodinovou péči, celodenní stravu a ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Kapacita Sociální služby Podhorská je v současné době 12 lůžek.

 

Zdroj: Podhorská nemocnice