OSOBLAŽSKO | V měsíci listopadu proběhlo jednání nejvyššího orgánu MAS – Pléna. Na jednání byl zvolen předsedou pan Jan Bezděk a byly schváleny nové jednací řády orgánů MAS v souladu se změnou Stanov společnosti. Veřejnost byla informována o změnách strategie reagujících na změnu statutárního orgánu Rozvoj Krnovska o.p.s., kdy ředitelkou společnosti byla správní radou jmenována paní Monika Vyležíková.

Foto: STA Bruntálsko – Zdeňka Spurná

„Partneři MAS také na jednání Pléna rozhodli o zrušení aktivity v Programovém rámci MAS Program rozvoje venkova k realizaci projektu spolupráce. Prostředky určené na tuto aktivitu budou přesunuty do aktivity pro podporu investic do zemědělského podnikání. Pracovníci MAS tuto změnu promítnou do aktualizace Programového rámce PRV a příslušného finančního plánu,” informoval tým MAS Rozvoj Krnovska.

MAS je stále občanům a místním organizacím k dispozici pro podávání informaci o komunitní energetice, v příštím roce by měl být na území proškolený energetický koordinátor.

MAS byla zapojena do realizace úsporných energetických opatření na rodinných domech a trvale obývaných rekreačních objektech v nové výzvě Státního fondu životního prostřední – Nová zelená úsporám Light. Tato pomoc je určená nízkopříjmovým domácnostem důchodců a příjemců příspěvků na bydlení.

„O této výzvě byli občané informování médii a ihned se aktivně dotazovali pracovníků MAS na postup pro získání dotace. Příjem žádostí bude zahájen v lednu roku 2023 a pracovníci MAS prochází intenzivním proškolováním. Věříme, že se podaří pomoci více než třicítce domácností,” informovali dále z týmu.

logo_eu