BRUNTÁL | V období od 16. do 21. května 2022 měla možnost pracovní skupina z Bruntálu v čele se starostou Petrem Rysem navštívit Island. Návštěva byla plánovaná v návaznosti na první setkání s experty z NORTH Consulting, které proběhlo koncem dubna v Bruntále.

Foto: MěÚ Brutál

„Vidět školský systém trochu jinak je velmi zajímavé a přínosné. Líbil se mi osobitý přístup k těm nejmenším dětem v mateřinkách. Děti jsou vedeny už od útlého věku k samostatnosti a demokratickému rozhodování. Jak však prezentovala ředitelka školky, autonomie, kterou v dětech probouzí a učí ji, není bezbřehá svoboda, ale schopnost utvářet si kvalitní životní prostor pro spokojenost sebe sama i okolí,“ Petr Rys.

Navštívená základní škola byla nově postavena v roce 2005. Celá budova je koncipována jako město. Hlavní chodba je považována za ulici, kterou lemují vysoké lampy a celý design školy je pojat jako jeden velký otevřený prostor. Šatny jsou otevřené, žádné zámky, žádné skříňky, vše transparentní, označené fotografií i jménem. Učitelé s žáky mají k sobě i o přestávkách velmi blízko, nejen lidsky, ale i prostorově.

„V islandských školách se v dětech buduje kreativita, tvořivost a rovnost. Žáci se učí nejen předmětům, jako je matematika, mateřský jazyk, ale hodně se věnují hudební výuce a divadlu. U nás mají děti dramatický kroužek jako zájmovou činnost, ale na Islandu je to povinný předmět, díky němuž se děti zbavují ostychu a pěstují v sobě sebevědomí a nemají problém vystupovat před větším počtem lidí,“ sdělila Klára Vašíčková z tiskového a projektového útvaru Městského úřadu v Bruntále.

Její kolegyně Ivona Orságová byla zvědavá, jak na Islandu funguje FabLab, protože je velmi podobný inkubátorům, které byly v loňském roce zřízeny i v bruntálských základních školách a na SPŠ a OA Bruntál v rámci projektu „Síť školních podnikatelských inkubátorů“.

„My se můžeme pochlubit opravdu krásnými a špičkově vybavenými inkubátory, které navštěvují děti v rámci dopolední i odpolední mimoškolní výuky. Island je výjimečný v tom, že tento inkubátor může za menší úplatu poskytnout i veřejnosti, a proto si zde lidé mohou přijít a vyrobit, co potřebují. Mají zde 3D tiskárny od českého výrobce a jiné přístroje pro kreativní tvorbu. Zaujalo mě, že zde mají k dispozici i CNC stroj. Potýkají se však s problémem, že jej umí uživatelé naprogramovat, ale prakticky pracovat s ním umí jen opravdu málo lidí,“ sdílela své poznatky Ivona Orságová.

Centra pro mládež od 16-25 let mají na Islandu skvělé výsledky. Díky těmto centrům se u mládeže a mladých dospělých lidí snížilo užívání drog na minimum. Úkolem těchto zařízení je poskytnout útočiště této věkové kategorii. Mládež má na výběr z několika aktivit, které tady lze dělat. Na podiu mohou uspořádat koncert (mají zde hudební nástroje), zahrát představení, něco uvařit, vyrobit nebo jen tak si sem přijít s knížkou, tabletem a mobilem a jednoduše být. „Protože prostory těchto center jsou veliké, je možné uspořádat zde třeba večeři pro partu kamarádů. Samozřejmě bez alkoholu a jiných návykových látek. Existuje i centrum, kam chodí mládež opravovat auta, rozebírat motory. Tato centra jsou zdarma a vždy je zde přítomen někdo, kdo centrum uzamkne, zkontroluje,“ řekla Libuše Antlová, která koordinuje spolupráci mezi školami v rámci školních podnikatelských inkubátorů.

„Jsem rád, že jsme cestu na Island podnikli, utvrdil jsem se v tom, že můžeme být pyšni na to, co děláme a jakým způsobem se v Bruntále vyvíjíme. Určitě chci vyvracet to, že se v Bruntále nic neděje. Děláme velké pokroky jak ve školách, tak v infrastruktuře, stavíme i budujeme nové projekty. Island je země, která má své tradice, bohatství a svou filozofii. Pokusíme se přenést pár poznatků z návštěvy Islandu do našeho města,“ uzavírá starosta Petr Rys.

Foto: MěÚ Brutál

top