ČR | Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 27. prosince. Island a Lotyšsko budou nově v tmavě červené kategorii.

Dochází ke sjednocení podmínek příjezdu ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) a středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) z důvodu předcházení šíření varianty omikron. Nově bude nutné se ze zemí zelených a oranžových podrobit RT-PCR testu před vstupem a po vstupu na území ČR. Od 27. prosince 2021, resp. pro vybrané kategorie od 3. ledna 2022 platí kvůli variantě omikron zpřísněná pravidla.

Z důvodu zabránění šíření onemocnění nové mutace omikron, bude pro cestovatele ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy stále nutné před vstupem na území ČR vyplnit Příjezdový formulář. Nově od 27. prosince bude nutné před vstupem na území ČR disponovat negativním výsledkem RT-PCR testu a následně se podrobit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky. Vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování je povinností nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a to do doby negativního výsledku RT-PCR testu. V případě občanů České republiky a jejich spolucestujících rodinných příslušníků s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občanů Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR a cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČR bude povinnost předvstupního testu platit až od 3. ledna 2022.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Kolumbie, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země nebo teritoria, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie se momentálně řadí Rumunsko a Azorské ostrovy. Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit Příjezdový formulář, s výjimkou osob, které po celou dobu cestují pouze individuální dopravou.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Bulharsko, Finsko, Malta, Itálie a Švédsko. Pro návrat ze zemí z červené kategorie platí stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko,  Německo, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Monako, Island, Irsko, Rakousko, Řecko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko vč. Madeiry, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů a Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU. Osoby vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den po vstupu na území ČR. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test.

Podmínky testování při návratu ze všech kategorií, se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář.

Pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19, platí pouze povinnost před vstupem na území České republiky vyplnit Příjezdový formulář a před vstupem na území České republiky disponovat výsledkem RT-PCR testu. Podmínky testování při návratu z jiných zemí, se netýkají osob s národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, kterým byla podána posilující dávka. Výjimku mají také děti od 12 do 18 let. V případě příjezdu hromadným dopravním prostředkem lze před vstupem na území České republiky namísto výsledkem RT-PCR testu disponovat pouze výsledkem RAT testu.

Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví.  Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení.Nově Česká republika akceptuje také certifikáty z těch zemí, ve kterých probíhá očkování vakcínou schválenou EMA, míra proočkovanosti je zde vyšší než v České republice, země poskytuje věrohodné a ověřitelné údaje k pandemii a spolupracuje v rámci mezinárodních organizací v boji s pandemií. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete zde. 

Ministerstvo zdravotnictví zároveň důrazně doporučujeme, aby občané omezili cestování, neboť je třeba minimalizovat riziko šíření onemocnění covid-19.

Zdroj: MZČR

top