ČR | Vědec, fyzikální chemik, vysokoškolský učitel a bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš kandiduje v prezidentských volbách s číslem devět. Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv kandidáta na prezidenta – Jiří Drahoš

Co byste udělal jako první při vstupu do úřadu?

„Otevřel Hrad lidem. Současní hradní páni z něj udělali pevnost, která tak přestala sloužit mnoha ze svých staletých účelů. Například být místem, jímž mohou Pražané i návštěvníci města volně procházet. Otevřel bych jej ale i ve smyslu kulturním – Hrad poskytuje nepřeberné množství možností, jak využít ty obrovské prostory pro aktivity, které budou lidi bavit i vzdělávat.“

Jak byste spojoval českou společnost – naše občany?

„Myslím, že jako občané a Česká republika opravdu potřebujeme novou vizi. Kam patříme a kam směřujeme. Jaké budou a jak budeme hájit naše národní zájmy v Evropě a ve světě. O co opřeme budoucí prosperitu, jak se postavíme k proměnám v naší populaci, jak se postaráme o slabší, na čem postavíme budoucí růst životní úrovně. Jak zajistíme naši bezpečnost, uhájíme demokratický charakter i svobodu a pluralitu médií před demagogií a dezinformacemi. Jak dosáhneme toho, aby občané nebyli před úřady jen nechtěnými prosebníky. Věcnou diskusí nad těmito tématy můžeme znovu posílit národní hrdost. Doba se od roku 1989 výrazně proměnila. Jako bychom znovu tápali, kam patříme; jako by nám chybělo něco, co může být společným jmenovatelem (jako byla v roce 1918 touha po státní samostatnosti a v roce 1989 touha po návratu svobody a demokracie). Podle mého názoru je úkolem nového prezidenta pomoci tento společný jmenovatel nalézt, zformulovat a prosazovat. Vést diskusi slušně a věcně.“

Jak byste zajistil bezpečnost naší země?

„Budu prosazovat navýšení výdajů na obranu na 2 % HDP, jak nás zavazuje členství v NATO. Investice do obrany se vyplatí i vzhledem ke zvýšené ochraně našich hranic. Přeji si, abychom měli silnou armádu. Naše společnost musí být připravena na ev. narušení bezpečnosti a odolná vůči krizovým situacím, dezinformačním útokům a snahám omezit naši svobodu.“

Jak byste zvýšil důstojnost prezidentského úřadu?

„V roli prezidenta vidím 2 zásadní úlohy: Plnění ústavních povinností a být autoritou, která hledá a ukazuje cesty, kudy se má společnost opírat – ano, i morální autoritou. Být slušný, nelhat, měřit každému stejně. A slibuji taky, že ode mne nikdo neuslyší vulgarity a nadávky.“

Co byste chtěl sdělit občanům?

„Že jim nabízím změnu. Přeji si, aby Česká republika byla bezpečnou zemí, jejíž obyvatelé se nemusí bát budoucnosti. Chci aktivně hájit naše zájmy v Evropě. Zasadím se, aby se vzdělání a tvořivost staly motorem naší prosperity. Budu vždy prosazovat, aby skutečně každý občan měl zastání před zákonem. Abychom se byli schopni postarat o ty, kteří to sami nedokážou. Aby naše příroda a kulturní dědictví nebyly jen výrobním prostředkem, aby bylo možné slušně žít a živit rodinu.“

Kandidát na prezidenta

Jméno a příjmení: Jiří Drahoš

Věk: 68

Povolání: Vědec, fyzikální chemik, vysokoškolský učitel, bývalý předseda Akademie věd ČR

Kandiduji za politickou stranu/hnutí/apod.: Nejsem kandidátem žádné politické strany.

Rodina: manželka Eva, dvě dcery a dva vnuci

Motto: „Nebát se, nelhat a před nikým se nehrbit.“

 

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

Redakce zpravodajství STA Bruntálsko oslovila všech devět kandidátů na prezidenta ČR – Mirek Topolánek (1), Michal Horáček (2), Pavel Fischer (3), Jiří Hynek (4), Petr Hannig (5), Vratislav Kulhánek (6), Miloš Zeman (7), Marek Hilšer (8) a Jiří Drahoš (9). Všichni kandidáti na prezidenta dostali prostor pro své odpovědi na stejné otázky. Rozhovory postupně najdete v rubrice Volby 2018.