ČR | Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek kandiduje v prezidentských volbách s číslem čtyři. Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv kandidáta na prezidenta – Jiří Hynek

Co byste udělal jako první při vstupu do úřadu?

„Odstranil bych bezpečnostní rámy při vstupu do Hradu a nahradil je méně invazivní technologií. Zároveň bych se omluvil rodině pana Peroutky za kauzu neexistujícího textu Hitler je gentleman. To, jak se Kancelář Pražského Hradu k celé věci postavila, je ostudné.“

Jak byste spojoval českou společnost – naše občany?

„Dokud nebudeme naslouchat jeden druhému a nebudeme své názory tříbit pouze argumenty a nebudeme se k sobě vzájemně chovat se slušností a respektem, nejen k těm, se kterými souhlasíme, ale i ke svým oponentům, nic se nezmění. Nekoncentrujme vše jen do osoby prezidenta, byť má samozřejmě obrovský vliv jako člověk, který udává tón chování. Mysleme na to, jak se chováme ke svým blízkým, rodině, přátelům, spolužákům, kolegům v práci, prostě ke svému nejbližšímu okolí. Jako prezident budu vždy dbát na to, na co dbám už nyní. Respekt, úcta a slušné chování k sobě navzájem jsou základ.“

Jak byste zajistil bezpečnost naší země?

„Bezpečnost naší země je zajišťována jednak naším členstvím v NATO, jednak našimi vlastními silami. Členství v NATO je jedním pilířem naší bezpečnosti, druhým je naše vlastní obranyschopnost. Potřebujeme, aby se do naší obranyschopnosti investovala 2 procenta HDP tak, jak bylo přislíbeno při našem vstupu do Severoatlantické aliance. To se neděje a bohužel se tak nedělo nikdy. Musíme armádu personálně posílit, obnovit její výzbroj a výstroj a doplnit ji aktivními zálohami. Pro zlepšení obranyschopnosti státu by také bylo dobré, aby byl zaveden povinný vojenský výcvik pro mladé muže, pro ženy dobrovolný, v délce 3 měsíců. Během této doby získají mladí lidé základní znalosti a schopnosti, které se jim mohou hodit i v praktickém životě.“

Jak byste zvýšil důstojnost prezidentského úřadu?

„Úřad prezidenta je důstojná instituce sama o sobě, bez ohledu na to, kdo je prezidentem. Důstojní tedy musí být ti, kteří úřad zastávají. Klíčem je slušné chování, respekt k občanům, hrdý postoj ve vztahu k zahraničí a kompetentnost.“

Co byste chtěl sdělit občanům?

„Buďme hrdí a aktivní lidé. Nenálepkujme, naslouchejme si, važme si svých oponentů a nenechme si zasahovat do životů způsobem, který omezuje naše svobody pod pláštíkem slibování snadného života všem.“

Kandidát na prezidenta ČR

Jméno a příjmení: Jiří Hynek

Věk: 57

Povolání: Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Kandiduji za politickou stranu/hnutí/apod.: člen politické strany Realisté, kandiduje s podporou 29 poslanců z 8 politických subjektů

Rodina: manželka Eliška, 3 synové, 1 dcera

Motto: „Když jdeš nahoru, všechny pěkně zdrav, budeš je potkávat, až půjdeš dolů.“

 

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

Redakce zpravodajství STA Bruntálsko oslovila všech devět kandidátů na prezidenta ČR – Mirek Topolánek (1), Michal Horáček (2), Pavel Fischer (3), Jiří Hynek (4), Petr Hannig (5), Vratislav Kulhánek (6), Miloš Zeman (7), Marek Hilšer (8) a Jiří Drahoš (9). Všichni kandidáti na prezidenta dostali prostor pro své odpovědi na stejné otázky. Rozhovory postupně najdete v rubrice Volby 2018.