ČR | Vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u cizinců se nijak neodlišuje od vzniku poplatkové povinnosti „tuzemců“. Vzniká vždy v návaznosti na den úředního zaevidování místa pobytu fyzické osoby v obci.

Foto: ilustrační Pixabay

Úředním zaevidováním místa pobytu se rozumí přihlášení k trvalému pobytu nebo nahlášení místa pobytu cizinců, kterým byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů nebo kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce, a to ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území České republiky, a dále nahlášení místa pobytu cizinců, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu nebo dočasná ochrana podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

Zdroj: Ministerstvo financí