MSK | Ve středu 16. listopadu 2022 proběhla v Moravskoslezském kraji dopravně bezpečnostní akce, která byla vyhlášena v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Akce byla zacílena na veškeré protiprávní jednání, zejména na dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Foto: Policie ČR

„Do akce byly zapojeny desítky policistů ze služby dopravní a pořádkové policie. Ti během středečního dne zkontrolovali 515 motorových vozidel. Zjistili celkem 149 dopravních přestupků, přičemž 142 z nich vyřídili v příkazním řízení v celkové výši 95.900,- Kč. Příslušnému správnímu orgánu oznámili 7 přestupků. Povolenou rychlost překročilo celkem 94 řidičů, kdy z toho 21 řidičů překročilo rychlost mimo obec. Druhým nejčastějším prohřeškem bylo zjištěno držení telefonu či jiného hovorového nebo záznamového zařízení během jízdy a to u 23 řidičů. Policisté také řešili 8 řidičů za porušení předpisů týkajících se jízdy v jízdních pruzích,” uvedla Eva Michalíková, mluvčí policie.

I přesto, že akce byla především cílena na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, tak mezi další prohřešky patřili řidiči, jejichž vozidlo nebylo vybaveno dálniční známkou. Jeden z řidičů dokonce usedl za volant a jeho dechová zkouška na alkohol měla pozitivní výsledek. Policisté také kontrolovali v rámci dopravně bezpečnostní akce chodce a cyklisty, kdy 3 se dopustili přestupkového jednání a byli sankciováni na místě.

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR