MSK | Loupežná přepadení, při kterých pachatelé dvěma starším ženám strhli kabelky, další kabelka odcizená z nákupního vozíku při ukládání nákupu do automobilu, více než 500 000 korun, které seniorka na žádost fiktivního „syna“ předala neznámému muži, to je výčet některých z trestných činů spáchaných na seniorech v rámci Moravskoslezského kraje od začátku letošního dubna.

Foto: Policie ČR

Jak rizikovým situacím předcházet a vyhnout se jim, případně jak se v nich zachovat, radí policisté seniorům na nesčetných preventivních přednáškách a besedách. Při této činnosti jim mimo jiné pomáhá také kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje „Černá kronika aneb ze soudních síní“. Publikace obsahuje dvanáct příběhů vycházejících ze skutečných „případů“ a již z názvů povídek (např. „Kterak Anastázie kabelku bránila a do kómatu upadla“, „Kterak o důchod při slevách nepřijíti“ nebo „O vnucích“) je zřejmé, že ani tři roky od jejího vydání nezměnily nic na způsobu páchání trestné činnosti na seniorech.

K ještě větší informovanosti dříve narozených má přispět „Týden čtení pro seniory“, což je název pro sérií besed a přednášek, které v týdnu od 11. do 17. dubna letošního roku policisté uskuteční napříč Moravskoslezským krajem. Setkání proběhnou v klubech a domovech pro seniory, v knihovnách či v kulturních zařízeních. Pro připomenutí bezpečného jednání budou sloužit právě příběhy z knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“.

Jedno z prvních „čtení“ se uskutečnilo dnes v Ostravě-Mariánských Horách v Městské knihovně Ostrava, pobočka Fifejdy. Akce se kromě policistů oddělení tisku a prevence zúčastnil také vrchní komisař Městského ředitelství policie Ostrava. Milým hostem byla 1. místostarostka obvodu, ve kterém knihovna sídlí, paní Jana Pagáčová.

Čtení první povídky se ujal policista městského ředitelství. Jeho hlavní pracovní náplní sice není prevence, ale má s ní bohaté zkušenosti v rámci své dobrovolnické činnosti v obecně prospěšné společnosti. Ve svém volném čase za seniory dochází, aby jim na základě zkušeností z praxe předával preventivní informace. Pro dnešní besedu vzhledem k aktuálnímu tématu množících se podvodů na seniorech zvolil povídku s názvem „O vnucích“, která upozorňuje na podvodné jednání pachatelů vydávajících se za příbuzné obětí. Jelikož blížícím se velikonočním svátkům předchází hojné nakupování, další povídka, kterou si senioři vyslechli, se věnovala právě nebezpečím číhajícím na nepozorné nakupující, a to v příběhu s názvem „Kterak o důchod při slevách nepřijíti“. Tento příběh přečetla paní místostarostka.

Čtení z knihy bylo průběžně doplňováno nastíněním různých dalších rizikových situací, se kterými by se senioři mohli setkat. Policisté i paní místostarostka odpovídali na dotazy posluchačů, kteří kromě otázek sdělovali své zkušenosti a postřehy, zkrátka rozproudila se živá a podnětná debata. Také krásné a podnětné prostředí knihovny přispělo k pohodové atmosféře, která navzdory závažnosti tématu po celou dobu trvání besedy panovala. Čas určený pro prezentaci knihy velice rychle vypršel. Závěrem účastníci besedy obdrželi knihu i doprovodný materiál, kterými jsou brožury, informační letáky a lupy. Doufáme, že hlavní cíl „Čtení pro seniory“ bude naplněn a že seniorům v případě potřeby ukáže cestu z možných rizikových situací.

Zdroj: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.