ČR | Blížící se Velikonoce jsou obdobím radosti, setkání a pohody, avšak zároveň s sebou nesou i zvýšený provoz na našich silnicích. S cílem zabezpečit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu, Policie České republiky připravila dopravně bezpečnostní opatření, která budou realizována od pátku 29. března do pondělí 1. dubna.

Foto: Policie ČR

Dopravně bezpečnostní akce „Velikonoce“ bude pokrývat celé území naší republiky a zahrne rozšířenou přítomnost policie na silnicích. Cílem této akce je aktivně předcházet dopravním nehodám a zlepšit bezpečnost na silnicích v období zvýšeného pohybu vozidel, ať už kvůli cestám za rodinou, dovolenou či jiným rekreačním aktivitám.

Naši policisté budou klást důraz na prevenci a vyšetřování dopravních přestupků a nehod, zejména na místech s vysokým dopravním zatížením, v turisticky atraktivních oblastech a na rizikových úsecích našich silnic. Policisté se zaměří na kontrolu dodržování rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a další aspekty, které ovlivňují bezpečnost našich silnic.

Velikonoce jsou jedním z nejrizikovějších období na našich silnicích. Větší počet cestujících, dlouhé trasy a odlišné jízdní návyky mohou přispět k zvýšenému riziku dopravních nehod. Proto je naší prioritou zabezpečit bezpečný a plynulý pohyb našich občanů.

Důraz bude kladen nejen na kontrolní činnost, ale i na osvětu a prevenci. Policie ČR bude šířit informace o bezpečném chování v silničním provozu a vyzývat motoristy k opatrnosti, trpělivosti a ohleduplnosti.

Přejeme všem účastníkům silničního provozu šťastnou cestu za svými blízkými a bezpečný návrat do svých domovů.
Věříme, že společně můžeme přispět k tomu, aby tyto Velikonoce zůstaly v paměti především jako čas radosti a bezpečného setkávání.

Zdroj: Policie ČR