MSK | S nástupem nového školního roku, kdy se děti vrací po letních prázdninách zpět do lavic, je vhodné  připomenout základní rady bezpečného chování doma i venku. Hned druhý školní den navštívili policejní preventisté Moravskoslezského kraje základní školu v Ostravě Porubě, ulice Dětská a představili dětem zcela nový projekt „MAJÁČEK – policejní rádce nejmenších“. 

Foto: Policie ČR

Jedná se o metodickou pomůcku (ilustrovaný školní sešit), kterou žáci prvního stupně využijí během školního roku při běžné výuce, a která jim navíc zábavnou formou poskytne rady, jak se v různých rizikových situacích zachovat správně.

Na obalech školních sešitů jsou vyobrazeny rizikové situace, se kterými se děti mohou setkat doma, ve škole nebo při venkovních aktivitách. Uvnitř sešitů jsou pro děti připraveny rady, jak těmto rizikovým situacím předcházet, dále důležitá telefonní čísla a poučení, jak správně volat na tísňovou linku. Celý projekt vznikl díky finanční podpoře Magistrátu města Ostravy a je doprovázen logem „Majáček“, který děti naleznou na obalu každého sešitu.

Vzhledem k nutnosti vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti již v raném věku, může být tento sešit skvělým prostředkem, který napomůže eliminaci případných nebezpečných situací a zamezí některým kritickým okolnostem.

Namátkou lze přiblížit jednu ze situací, která je vyobrazená na sešitě:

Kritická situace „Neznámá osoba stojící u vozidla nabízí chlapečkovi lízátko, který si od ní lízátko vezme“.

Správné řešení situace „Chlapeček od neznámé osoby utíká pryč a lízátko si nevzal“.

Preventivní rady zní:

  • Od cizích lidí udržuj odstup, aby na tebe nedosáhli.
  • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta.
  • Neber si od nikoho cizího sladkosti, dárky ani jiné věci.
  • Nebav se a nevěř cizím lidem, nevíš, jaké mají skutečné úmysly.
  • Do školy a kroužků choď raději s kamarády, když musíš jít sám, buď velmi opatrný.
  • V případě nebezpečí se neboj křičet o pomoc.

Všichni jsme již určitě slyšeli „opakování je matka moudrosti“ a toto rčení platí zvláště u dětí

Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Foto: Policie ČR