MSK | Oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje organizovalo týdenní praktickou přípravu směřující k rozvoji spolupráce v příhraničí při pátrání po hledaných osobách. Šlo o naplnění aktivity dle Národního schengenského plánu na rok 2022. 

Foto: Policie ČR

Akce, které se kromě organizátorů zúčastnili psovodi z polských a slovenských policejních sborů, se konala v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Navázala na loňský výcvik s cílem prověřit možnosti spolupráce psovodů jednotlivých zúčastněných zemí. Zaměřena byla především na problematiku pátrání po pohřešovaných osobách v rozsáhlých a nepřehledných terénech za pomoci služebních psů.

V učebnách se kromě obecných zásad a principů výcviku služebních psů mohli účastníci seznámit např. jak naučit psa pracovat s různými pachy na stopě nebo jak postupovat při výcviku křížení stop jinými osobami. Neméně zajímavá byla i část popisující práci s vyhledáním nášlapu a se samotným způsobem kladení stop, tak aby služební pes byl co nejlépe připraven pro nelehkou práci výjezdového psa na samotném místě činu. Služební veterinář přítomné seznámil s první pomoci psům při úrazech.

Teorie byla proložena praxí, takže psovodi si vědomosti z jednotlivých přednášek mohli se svými psy vyzkoušet v terénu. Psi nejprve pracovali na čerstvých stopách, ale museli postupně hledat také na starších stopách, případně křížených pachy dalších osob. Nebyl vynechán ani nácvik obranných prací, jejichž způsob a intenzitu zkušení figuranti přizpůsobili jednotlivým psům.

Po vyhodnocení týdenní praktické přípravy lze konstatovat, že cíl zaměstnání byl splněn. Byla nastavena spolupráce při pátrání v terénu na pomezí státní hranice sousedních zemí. Také bylo potvrzeno, že kvalitně vycvičený služební pes, který je schopen vyhledat a sledovat pachovou stopu hledané nebo pohřešované osoby ji může najít ještě před tím, než je zahájena samotná nákladná pátrací akce.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR