MSK | Totožně jako roky předchozí, i letos začíná s počátkem listopadu pro moravskoslezské policisty období kontrol na mysliveckých lovech.

Foto: Policie ČR

Na jednotlivá místa v rámci celého Moravskoslezského kraje vyráží policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství. Dnes proběhly letošní první kontroly hned v několika okresech regionu, kromě jiného také na Karvinsku. Policisté provedli kontrolu konkrétně u Mysliveckého spolku Zátiší Dětmarovice. Spolek založený v roce 1948 má téměř 20 členů, včetně několika žen. Policisté nezjistili žádné pochybení či nedostatky, vše bylo v naprostém pořádku. A tak mohli myslivci vyrazit do terénu na společný lov (například bažantů, zajíců, prasat divokých a škodné dle zákona).

Připomeňme, co vlastně policisté kontrolují:
– doklady nutné k držení a nošení zbraně – jedná se o zbrojní průkaz, zbrojní průvodní list, evropský zbrojní pas, průkaz zbraně, lovecký lístek a doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti.
– technický stav používaných zbraní
– provádějí dechové zkoušky, tedy kontrolují dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci se zbraní před nebo v průběhu lovu.

V loňském roce (sezoně) provedli policisté v kraji celkem 101 kontrol mysliveckých lovů, při kterých zkontrolovali 1 404 účastníků lovů. Zjistili jednu osobu (na Novojičínsku) pod vlivem alkoholu.

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál má pod svou „patronací“ vícero činností, než jen kontroly mysliveckých lovů. Policisté organizují zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Vydávají zbrojní průkazy, zbrojní licence, muniční licence a evropské zbrojní pasy, povolují přepravu zbraní, střeliva a munice. Registrují zbraně a vydávají povolení k nabývání, držení nebo nošení zbraní, rovněž k provozování střelnic či k vystavování zbraní a střeliva.

Kontrolují dodržování povinností vyplývající ze zákona o zbraních a provádějí kontroly na sportovních střeleckých soutěžích, kulturních či společenských akcích, kde je na programu střelba (divadelní představení nebo rekonstrukce historických bitev). Veřejnost jistě zavnímala proběhlé amnestie na zbraně a střelivo, které samozřejmě úzce souvisí s činností policistů tohoto odboru.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR