BRUNTÁL | Podhorská nemocnice v Bruntále dostala nový kabát. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která trvala osm měsíců, přičemž další čtyři měsíce si vyžádaly přípravné práce, nabízejí nyní některé prostory nemocnice větší pohodlí pro pacienty i personál. Celková investice dosáhla 17 miliónů korun, které hradilo město Bruntál, neboť budova nemocnice je v jeho vlastnictví.

Foto: Podhorská nemocnice

„Cílem rekonstrukce bylo vytvořit moderní prostředí odpovídající současným trendům a požadavkům na kvalitní péči pro pacienty nemocnice. Městu jako vlastníku budovy není lhostejný stav objektu, byť město samo o sobě není poskytovatelem zdravotní péče,“ konstatuje místostarostka města Bruntál  Hana Šutovská.

Komplexní revitalizace budovy, ve které se nachází ambulantní i lůžková oddělení nemocnice, byla zahájena už v roce 2015, a to přebudováním venkovních prostor před vstupem do nemocnice. Během nyní dokončené rekonstrukce došlo k výměně zbývajících 272 oken, včetně meziokenních vložek, 10 kompletů vstupních dveří nebo k zavedení nové elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení. K „omlazení“ budovy přispěla nová fasáda, odbourání balkonů a schodišť za účelem dosažení bezbariérových přístupů. „Na fasádě převažuje bílá barva, která objekt rozzářila, v kombinaci s moderní šedou a sytě červenou. Ta má navíc dva významy. Jednak odkazuje na krevní řečiště s naznačeným kardiografem u hlavního vstupu a jednak zvýrazňuje všechny vstupy do objektu. Výsledkem je lepší orientace návštěvníků nemocnice,“ sdělil předseda představenstva Podhorské nemocnice MUDr. Petr Opletal.

Rekonstrukce se chodu nemocnice prakticky žádným zásadním způsobem nedotkla. „Docházelo pouze k drobným provozním omezením, která byla nezbytná kvůli nutným stavebním úpravám. Největší překážkou bylo dočasné omezení ordinační doby z důvodu výměny oken,“ uvedl správce nemocnice Michal Polášek.

Další práce a modernizace budovy nemocnice jsou v plánu i v příštích letech. Půjde například o modernizaci sociálního zázemí pro pacienty, opravu terasy před částí objektu, kompletní rekonstrukcí projde parkoviště pro veřejnost. Zlepšení komfortu poskytne i připravované zastřešení hlavního vstupu. „Detaily a pořadí oprav budou záviset především na finančních možnostech města. Jak ukazují zkušenosti z poslední doby, neméně důležitá je i volná kapacita stavebních firem. Chceme, aby se z nemocnice stalo moderní a atraktivní centrum zdravotnických služeb pro občany Bruntálu a okolí,“ dodal ředitel nemocnice Petr Opletal.

Zdroj: Podhorská nemocnice

top